Un estudi quantifica en 1,4 milions el trasllat de serveis municipals a la zona IVECO

L'Ajuntament estudia traslladar-hi la policia local i els serveis socials, entre d'altres

Societat

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets està valorant la possibilitat de traslladar alguns serveis municipals a un edifici propietat del consistori situat a la zona Iveco. En concret, l’Ajuntament hi voldria traslladar l’arxiu municipal, la policia local, els serveis socials, la ràdio municipal i el jutjat de pau a un local municipal del sector, i disposar-hi també d’espais com una sala polivalent i una oficina d’atenció ciutadana. Segons un estudi de la Diputació, aquest trasllat tindria un cost d'1,4 milions d'euros.

Aquesta setmana la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament, un estudi per valorar el possible trasllat de diversos serveis a aquest emplaçament. El treball analitza els espais on actualment es presten els serveis, proposa un programa funcional específic per a cadascun d’ells que s’adeqüi a les necessitats municipals i del servei i analitza la possible implantació al nou emplaçament.

Segons fonts de la Diputació, l’estudi conclou que seria possible aquest trasllat, tot i que no hi caben tots els serveis plantejats inicialment; especifica uns criteris d’implantació per facilitar la posterior redacció del projecte pels serveis tècnics municipals, i fa estimació de les inversions necessàries. Així, el cost aproximat per al trasllat d’aquests serveis municipals d’acord amb l’estudi seria d’1.474.000 euros.

Edicions locals