Més de 54.000 persones han participat al programa de detenció de càncer de còlon al Vallès Oriental

De les persones que van realitzar el test de detecció, un 7% van donar positiu

Societat

El programa de prevenció de càncer de còlon i recte que va iniciar el Departament de Salut de la Generalitat l’any 2000 compleix el seu primer any de vida a la comarca del Vallès Oriental. Fins avui hi han participat 54.021 persones del Vallès Oriental, 21.602 de les quals de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Mollet, Palau i Santa Perpètua; 7.690 de l'ABS de Sant Celoni, i 24.729 de les ABS de Granollers i la Roca.


Des de la seva posada en marxa l’Oficina Tècnica de Cribratge ubicada a l’Hospital General de Granollers ha estat l’encarregada de l’elaboració del cronograma i la coordinació del desplegament logístic del programa, de convidar a la població elegible (persones entre 50 i 69 anys), de distribuir els kits de detecció de sang oculta en femta (PSOF) amb la coordinació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, de fer el seguiment del desplegament del programa a tota l’àrea de referència i de comunicar els resultats als participants en el programa, ja fos mitjançant correu postal (resultats de PSOF negatius i resultats negatius de la colonoscòpia) o per telèfon (resultats PSOF positius).

La valoració dels resultats obtinguts és positiva ja que l’índex de participació ha estat del 45 % al territori Mollet, i del 49 % al territori Granollers i Sant Celoni. De totes les persones que han realitzat la PSOF un 7% van donar positiu i d’aquestes un 55% se’ls va detectar i ressecar adenomes en realitzar-se la colonoscòpia i un 5% van ser diagnosticats amb un càncer invasiu que ha permès iniciar el tractament necessari de forma precoç.

Per altra banda, el proper 31 de març coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon i Recte, professionals de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de l’Hospital General de Granollers han organitzat una taula informativa a l’entrada principal de consultes externes per tal de conscienciar a la població sobre la importància de la prevenció d’aquesta malaltia i per informar sobre el Programa de detecció Precoç.

Edicions locals