Vilanova del Vallès inicia la campanya de plantació d’arbres

Alguns exemplars es plantaran als patis de les escoles La Falguera i Mestres Munguet-Cortés en col·laboració amb els centres

Societat

Vilanova del Vallès

La campanya, amb una inversió de més de 13.000 euros, consistirà en plantar 60 arbres i substituir-ne 8. Les feines inclouen les tales, l’evacuació de restes a la planta de compostatge, l’arrabassament de soques en algun cas, el subministrament dels nous arbres, les tasques de plantació i la instal·lació d’aspres i els primers regs.

Els darrers anys, cap a finals d’hivern, es fa la replantació dels arbres que, o bé han causat baixa al llarg de l’any, o bé cal substituir per millorar el patrimoni arbori del poble. 

A Vilanova del Vallès hi ha un total de 1.840 arbres a les zones enjardinades, places i carrers. D’aquests, una part per desgràcia causen baixa, ja sigui per vandalismes, sacsejos, accidents de trànsit o perquè no acaben d’arrelar convenientment.

Cal tenir en compte que l’esperança de vida d’un arbre de carrer o a una plaça és menor que a la natura ja que és difícil per a un arbre desenvolupar les seves arrels sota els paviments de les voreres envoltats de persones i cotxes.

De vegades, aquestes arrels creen problemes amb les instal·lacions que passen per les voreres o malmeten els paviments que els envolta. Hi ha casos en què la presència de l’arbre en una vorera fa que sigui difícil el pas de cadires de rodes o simplement el pas d’un cotxet d’infant. Antigament es plantaven arbres en voreres estretes, que ara, desenvolupats, ocupen la major part del pas destinat als vianants, com pot ser el cas d’alguns trams del carrer del Sol.

També estan previstes tasques relacionades amb la plantació d’arbres als patis de les escoles La Falguera i Mestres Munguet-Cortés, en col·laboració amb els centres que duen a terme actes per commemorar la primavera mitjançant la plantació d’arbres.

Per tal d’enriquir el patrimoni arbori de Vilanova del Vallès, fa anys que s’introdueixen noves espècies com el ginkgo o arbre de la vida, que es plantarà a la rotonda de Cal Pinxo, la pawlonia o arbre de l’emperadriu amb una floració blava preciosa a l’entrada de l’Escola La Falguera, i el liriodendron o arbre de les tulipes prop d’on hi ha Protecció Civil al carrer del Sorral.

En la plantació dels arbres es posa un aspre (o tutor) per tal que els possibles sacsejos al que es poden veure sotmesos no els malmetin les arrels. Es recorda que cal respectar- los i fer-los respectar ja que ens donen molt més del que ens demanen.

D'altra banda, actualment s’està treballant amb la Diputació de Barcelona per incorporar alguns arbres vilanovins en el Mapa de Patrimoni Cultural de Vilanova del Vallès. 

Edicions locals