Autorització ambiental per a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge

La Generalitat de Catalunya atorga l’autorització en el procediment de revisió anticipada

Societat

Granollers

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat l’Autorització Ambiental al Consoci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en el procediment de revisió anticipada de la llicència ambiental, atorgada per resolució el 17 de gener de 2013, per a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de la fracció orgànica dels residus municipals ubicada a Granollers.

L’autorització ambiental determina l’adequació de la instal·lació en tots aquells aspectes ambientals i de seguretat que són competència de l’ens (sorolls, olors, seguretat, gestió de residus, emissions a l’atmosfera, etc.), i la seva finalitat passa per assegurar que es compleixin les mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació; fixar estàndards i nivells mínims de protecció; articular mesures correctives d’impacte ambiental; utilitzar racionalment els recursos naturals; prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alterin el regim atmosfèric i climàtic i respectar els principis de prevenció del medi.

Durant aquest període la instal·lació ha posat en marxa i consolidat actuacions que donen compliment a les mesures proposades en l’estudi d’impacte ambiental i ha aplicat mesures que eviten que es generin impactes no previstos o es corregeixin les possibles afeccions no considerades. La consecució de l’Autorització Ambiental és el resultat “del treball del nostre equip humà, juntament amb l’experiència acumulada en la gestió directa d’aquesta instal·lació i en el nostre compromís amb el territori”.

Fracció orgànica
La gestió de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva de les comarques del Vallès Oriental i del Maresme a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge ha permès al llarg del 2016 la producció energètica de 7.886.149 Kwh, un 11,6% més que l’any 2015, i obtenir uns ingressos per la venda d’energia elèctrica superiors als 864.000 euros. El total de la producció d’electricitat equival al consum elèctric de 6.942 habitants durant un any.

Una altra dada positiva és que s’ha estalviat l’emissió a l’atmosfera de 3.035 tones de CO2, i produït més de 5.000 tones de compost que s’han lliurat als ajuntaments i als productors agrícoles de la comarca.

Edicions locals