Els municipis reclamen a la Generalitat més control de les activitats industrials i les obres en episodis d'alta contaminació

La taula de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental demana al Govern que dicti la reducció de la velocitat dels vehicles a les vies ràpides

Societat

Granollers

La taula intermunicipal de la qualitat de l'aire de la zona de qualitat de l'aire 2 del Vallès Oriental, liderada per Granollers i integrada per 17 municipis, està consensuant un decàleg de mesures que vol que la Generalitat incorpori al protocol en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica que s'ha compromès a presentar al juliol. "Fem poques propostes i molt clares per trobar el consens i perquè siguin incloses", indicava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers, Albert Camps, qui considera que és el govern català qui ha de liderar les accions per a la qualitat de l'aire.

Camps ha explicat que algunes de les mesures –que fins al 5 de juny estan obertes a esmenes per part de tots els municipis de la taula– no correspon que les implantin els ajuntaments, sinó que ho ha de fer el govern català o d'una manera mixta. "Si no les apliquen totes les administracions, no té sentit que ho fem nosaltres perquè seria un contrasentit", alertava el regidor, qui llistava les 10 mesures.

En primer lloc, el món municipal proposa reduir la velocitat de circulació dels vehicles per a les vies d’alta capacitat a la zona, atès que el trànsit en base a motors de combustió de combustibles fòssils es considera el principal causant de la contaminació per PM-10 i diòxid de nitrogen. Per això, els ajuntaments consideren que la mesura més efectiva seria reduir la velocitat a 80 km/h. Per això, per exemple, caldrà senyalització amb panells a les entrades de la zona 2 de la C-17 –a partir del Figaró, com a porta nord– i de l’AP-7 –a partir de Sant Celoni–, així com en aquelles altres vies amb limitació de velocitat de circulació superior a 80 km/h. En tota la Zona 2 no es podrà superar els 80 km/h en cas d’episodi.

El consistori també proposa limitar la circulació dels vehicles més contaminants a les carreteres d’alta capacitat a les que són de titularitat de la Generalitat o de l’Estat, quan entri en vigor la restricció -2019–. I a la xarxa de vies urbanes per part dels ajuntaments. Els municipis es mostren preocupats pel control d'aquestes restriccions. "Podem controlar les etiquetes a la via urbana, però és imprescindible que la Generalitat compleixi a les vies d'alta capacitat i a espais com, per exemple, la Ronda Sud", deia Camps.

En aquest sentit, l'Ajuntament també reclama el compromís de la Generalitat en una altra mesura com és el reg dels vials més transitats dins del perímetre urbà, ja que planteja fer-ho a les vies amb més trànsit com la Ronda Sud, de titularitat del govern català, que és doncs la responsable de l'acció, malgrat els municipis preveuen que es pugui conveniar. Segons els experts, l'hora preferent de reg serà entre les 2 i les 4 de la matinada.

Una altra mesura que el món municipal considera imprescindible és el control de les activitats industrials potencialment contaminadores, amb la creació d’una relació d’activitats per municipi, comunicació del protocol i dels avisos fets al municipi; així com també el control de les obres públiques i privades que generin pols. El servei municipal responsable de les obres públiques haurà de vetllar pel control de les activitats que generin pols. En el manteniment dels camins de terra, que són transitats per vehicles, procurar l’ús de materials reciclats que no generin molta pols. Intentar evitar fer les operacions de reasfaltat de carrers en els dies en què la qualitat de l’aire empitjora. En el cas que alguna altra administració estigui duent alguna obra pública en l’àmbit de la zona 2 es vetllarà per l’esmentat control des de l’administració actuant. El servei municipal responsable del control d’obres particulars haurà de vetllar pel control de les activitats que generin pols. En el cas que alguna altra administració estigui duent alguna obra d’edificació dins l’àmbit de la zona 2 es vetllarà per l’esmentat control des de l’administració actuant.

L'Ajuntament també proposa limitar l’ús de bufadors en la neteja de carrers i espais verds de manera que els operaris municipals i el de les concessions de neteja viària i de manteniment dels espais verds no utilitzin aquests mecanismes en cas d’episodi de contaminació alta.

Entre les mesures també n'hi ha que afecten l'activitat agrícola, com la que proposa evitar la crema de biomassa. Es produeix una certa contradicció entre el període de l’any en què s’autoritza la crema de rostolls, els mesos d’hivern, amb l’època en què se sol superar més vegades els límits de partícules. A l’hora de donar permisos s’haurà de tenir present l’estat de la qualitat de l’aire. Els municipis també alerten que cal evitar llaurar i adobar els camps de conreu en episodis de contaminació perquè aquestes activitats són fonts generadores de partícules. Caldria avançar en l’adopció d’altres sistemes d’adobar la terra, com la infiltració. 

La desena mesura, la sensibilització
Una de les propostes que destacava Camps és la d'accions d'informació a la població i especialment als grups poblacionals més vulnerables. Dissenyar un pla de comunicació al conjunt de la població en el cas de declarar-se per part de la Generalitat una situació d’episodi de contaminació atmosfèrica. I un protocol de comunicació més específic per a aquells col·lectius més sensibles (infants, gent gran, població afectada de malalties respiratòries...).

Punts de mesurament de les partícules d’aire
D'altra banda, el consistori granollerí considera que els punts de mesurament de la qualitat de l'aire són escassos a la comarca. Actualment el Vallès Oriental té quatre punts de mesurament, però només n’hi ha un d’automatitzat que es troba a Granollers i que calcula l’ozó, el diòxid de nitrogen i les partícules. La Taula ha reivindicat almenys un centre de mesurament més. Aquests mesuradors són necessaris per tenir dades fiables del nivell de contaminació.

Pla d’actuació municipal
La Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental proposa més accions per reduir la contaminació atmosfèrica i també preveu desenvolupar el pla d’actuació municipal per avisos preventius i episodis de contaminació ambiental. Un pla que s’adaptaria a les necessitats i realitats de cada municipi i que s’activaria en cas d’episodi de contaminació seguint el model dels plans de Protecció Civil. 

Assistents a la Taula
Han assistit al segon plenari de la Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire els alcaldes i regidors dels ajuntaments de Granollers, Montmeló, Montornès, Vilanova del Vallès, Mollet del Vallès, Parets, Lliçà d’Amunt, Martorelles, La Roca, La Garriga (que s’ha incorporat darrerament), Caldes de Montbui, Canovelles, Les Franqueses, Lliçà de Vall. També participen del plenari representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Edicions locals