Cardedeu i Montornès, a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

L'objectiu de la xarxa és impulsar un model socioeconòmic alternatiu transformador més just socialment

Societat

Cardedeu, Montornès del Vallès

Cardedeu i Montornès del Vallès són els dos municipis del Vallès Oriental que han participat en la constitució de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, una xarxa de la qual formen part 31 municipis i que aposta per impulsar un model socioeconòmic alternatiu transformador que contribueixi a reduir les desigualtats socials i territorials i al servei de les persones i la justícia social.

La Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària és la primera associació municipal que fomenta noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques.

Per això, es fixen objectius i estratègies comunes i es fomenta la cooperació i l’acció conjunta dels diferents municipis alhora d’impulsar polítiques públiques amb l'objectiu d'explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

El pla de treball 2017-2019 que s’ha marcat la xarxa té tres línies estratègiques d’actuació: ajudar a enfortir l’economia social i solidària a cada municipi, incidir i relacionar-se amb altres actors i fer visible la xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres.

Edicions locals