Endesa destina un milió d'euros en mesures contra incendis als boscos del Vallès Oriental

La campanya inclou la neteja de massa forestal i el control de la xarxa elèctrica al territori

Societat

Endesa destina enguany a la comarca del Vallès Oriental més de 974.000 euros en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos. La companyia ha centrat les accions en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives a peu de línia de totes les instal·lacions. Enguany, i com a novetat, també s’ha implementat l’ús de la tecnologia LIDAR a un terç de la xarxa d’alta tensió de Catalunya, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta.

Del total de 5.096 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té al Vallès Oriental, el 50% són aèries –o el què és el mateix, 2.549 quilòmetres–i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. En concret són 106 els quilòmetres de línies aèries d’alta tensió a la comarca, mentre que de mitjana tensió en són 574 i de baixa tensió 1.869.
D’aquesta manera, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèctriques, tot respectant l’espai estipulat per l’administració entre el bosc i els cables més pròxims.

Ús d’helicòpters
Dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, la companyia realitza revisions termogràfiques de la xarxa, un sistema que consisteix a sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter dotat d’una càmera de raigs infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior a la del mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), impossible de veure a simple vista, que poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur degut a l’acció d’efectes adversos, principalment meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com que les coordenades del ‘punt calent’ queden registrades, automàticament s’activa el mecanisme per a arreglar-lo. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles incidències i futures avaries.

A més, recentment també s’ha començat a utilitzar la tecnologia làser per revisar –des de l’helicòpter– que les distàncies entre la massa forestal i les línies elèctriques d’alta tensió són les reglamentàries, o ve entre el cablejat i qualsevol objecte pròxim. És l’anomenada tecnologia LIDAR (Light Detection And Ranging), que enguany s’ha incorporat a un terç de la xarxa d’alta tensió de la geografia catalana.
 
Ús de drons
Endesa utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. D’aquesta manera s’agilitzen les inspeccions en detall dels elements del cablejat aeri, ja que no s’ha de programar un tall en el subministrament perquè els tècnics pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

Els treballs es realitzen amb la col·laboració d’agents del territori i en comunicació  amb Agents Rurals i els Bombers com amb les administracions per tal de reduir al màxim possibles situacions de risc.

Edicions locals