Adif construirà una nova subestació elèctrica a Parets per reforçar la R3

La nova infraestructura "millorarà les prestacions, qualitat, seguretat i fiabilitat" de les circulacions ferroviàries de la R3 al Vallès Oriental

Societat

Parets del Vallès

Adif ha licitat un contracte per a la construcció de dues noves subestacions elèctriques de tracció, una de les quals s'ubicaran en l'àmbit ferroviari de Parets del Vallès i una altra al Prat de Llobregat. El pressupost per a totes dues estacions és de 9.465.432 euros. El termini de construcció serà de 12 mesos.

Segons Adif, la construcció d'aquesta nova instal·lació a Parets té l'objectiu de modernitzar les infraestructures per poder oferir més "qualitat, eficàcia i eficiència". Els treballs permetran augmentar els paràmetres de fiabilitat i qualitat del subministrament elèctric i incrementar la potència disponible i la seguretat dels dispositius, així com reduir la probabilitat d'incidències en garantir l'alimentació als diferents dispositius d'electrificació i senyalització que formen part del sistema ferroviari.

 

Les subestacions transformen l'energia procedent de les companyies subministradores i l'adeqüen a les característiques que necessiten el tipus d'electrificació de la línia aèria de contacte, les instal·lacions de seguretat i comunicacions i altres dispositius del sistema ferroviari.

 

Els treballs, que tenen un termini estimat de 12 mesos, consistiran en la construcció de la nova subestació, i inclouen els moviments de terres, excavacions, fonaments, estructures metàl·liques, edificis tècnics i canalitzacions. Pel que fa als equipaments, la subestació de Parets disposarà de dues arribades d'alimentació en alta tensió; dos grups transformadors-rectificadors de 3.000 kW; sis sortides de feeders (conductors auxiliars que mantenen constant la tensió elèctrica i permeten garantir un correcte subministrament); un conjunt d'alimentació a la línia de senyalització; sistemes de comandament, control i protecció i serveis auxiliars.

 

 

Edicions locals