El Vallès Oriental és la comarca de Barcelona amb més percentatge dʼempreses exportadores

El 44% de les empreses exportadores facturen menys de 2 milions dʼeuros

Economia

Segons l'estrudi Les empreses exportadores a la demarcació de Barcelona: una anàlisi comarcal, elaborat pel Gabinet dʼEstudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental és la comarca de la demarcació de Barcelona on més empreses són exportadores, concretament el 12%.

El 8,1% de les empreses de la demarcació de Barcelona han exportat durant lʼany 2016. Més concretament, un 1,9% només ha fet exportacions i un 6,3% ha fet tant exportacions com importacions. Aquesta és una de les conclusions del monogràfic Les empreses exportadores a la demarcació de Barcelona: una anàlisi comarcal, elaborat pel Gabinet dʼEstudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

El percentatge dʼempreses que exporten sobre el total dʼempreses de la demarcació de Barcelona ha augmentat progressivament en els darrers tres anys: 7,3% el 2014; 7,6% el 2015; i 8,1% el 2016.

 

El 2016, la comarca barcelonina amb un percentatge dʼempreses exportadores més elevat és el Vallès Oriental (12%), seguida del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, lʼAnoia i lʼAlt Penedès (del 10,6% al 10,4%). En canvi, el Garraf és la comarca amb el percentatge més petit dʼempreses que venen a lʼexterior, amb el 4,4%; seguida del Berguedà, amb el 5,4%.

 

El percentatge dʼempreses exportadores és molt més elevat en el sector industrial que en el sector de serveis —el 24,1% respecte el 6,7%—, ja que els productes manufacturats són especialment susceptibles de ser objecte dʼintercanvi comercial a lʼexterior i, per tant, concentra una gran part de les exportacions.

 

Per comarques, destaquen lʼAlt Penedès, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i lʼAnoia, on més dʼuna quarta part de les empreses industrials són exportadores. Pel que fa al sector de serveis, les comarques amb un percentatge més elevat dʼempreses exportadores (bàsicament empreses de comerç a lʼengròs) han estat el Baix Llobregat (9%), el Vallès Oriental (8,8%) i el Vallès Occidental (8,1%).

 

D'altra banda, com més gran és lʼempresa, més elevat és el percentatge dʼempreses exportadores, tant en facturació com en nombre de treballadors. Concretament, gairebé dues de cada tres empreses que tenen una facturació anual de més de 10 milions dʼeuros són exportadores (el 60,7%) i gairebé el 50% de les empreses amb 50 treballadors o més venen a lʼexterior.  

 

Edicions locals