La Generalitat anuncia 40 places noves per a gent gran i discapacitats al Vallès Oriental

El Departament invertirà aquest any més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona

Societat

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va presentar divendres l’increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental a la demarcació de Barcelona, que es xifra 1.625 places noves. 

L'increment de 1.625 noves places a les comarques de Barcelona inclou tant places residencials com places d’atenció diürna i de serveis ocupacionals i, en total, suposa aproximadament un 4,5% més de places que fins ara. La consellera Bassa va destacar que “els criteris a l’hora de distribuir les places han estat bàsicament l’equitat i l’equilibri territorial, és a dir, aproximar les ràtios de tot el territori a l’objectiu de cobertura”. Bassa va indicar que s’ha treballat juntament amb el territori per fer “una planificació acurada i realista, que cobreixi les demandes existents”.

 

El Departament invertirà el darrer trimestre d’aquest any més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona, el que suposarà 34 milions d’euros d’increment en la despesa l’any 2018.

 

Al Vallès Oriental

En el cas concret del Vallès Oriental, es crearan 16 places de centre de dia per a gent gran; 4 places de servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual; 3 places de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual; 10 places de llar residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i 6 places de llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

 

Així, a grans trets, les places amb finançament públic per a gent gran passaran de 1.763 a 1.779 al Vallès Oriental; les places per a persones amb discapacitat passaran de 674 a 681; i les places per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental passaran de 68 a 84.

 

Edicions locals