A partir d'avui es pot demanar la Renda Garantida de Ciutadania

La mesura pretén assegurar uns ingressos mínims a les persones en situació de vulnerabilitat

Societat

A partir d'aquest divendres 15 de setembre es pot fer la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que vol assegurar els ingressos mínims de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya a principis d'estiu.

L’aplicació es farà gradualment des d’ara fins el mes d’abril de 2020. Inicialment, s’aplicarà a les persones que cobren la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i les que ho demanin voluntàriament i compleixin els requisits establerts.
 
Les persones han de tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant el 24 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 
Per a qui és la Renda Garantida de Ciutadania?
En pot ser beneficiària qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya i no tingui patrimoni més enllà de l’habitatge habitual. Per al 2017, el llindar d’ingressos se situa en 564€ al mes en dotze pagues.
 
La Renda Garantida de Ciutadania la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals...
 
Vius en família?
Només pots percebre l’RGC si no hi ha ingressos superiors a:
 
Ø  838€   al mes si sou dos adults.
Ø  909€   al mes si sou dos adults amb un fill
Ø  982€   al mes si dos adults amb dos fills
Ø  1.062€   al mes si sou dos adults amb tres fills
 
Ets una família monoparental?
Pots percebre l’RGC:
 
Ø  Si no treballes o treballes a temps parcial
Ø  Si cobres ments de 639€ al mes
Ø  Si fa dos anys que resideixes a Catalunya
 
Cobres menys de 564€ al mes?
Pots percebre l’RGC:
 
Ø  Si no treballes
Ø  Si tens més de 23 anys
Ø  Si fa dos anys que resideixes a Catalunya
Ø  Si has creat una unitat familiar independent fa més de mig any
 
Reps la renda mínima d’inserció (RMI)?
Pots percebre l’RGC:
 
Ø  Sí, de manera automàtica i sense fer cap tràmit, passaràs a cobrar la renda
 
Cobres una prestació o un subsidi per desocupació?
Pots percebre un complement a la teva prestació:
 
Ø  Si l’import de la prestació o subsidi és inferior a 564€ al mes
Ø  Si tens més de 23 anys
Ø  Si no reps cap prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitari permanent, ni estàs en règim penitenciari ordinari
Ø  Si fa dos anys que resideixes a Catalunya
 
 
Per tramitar la Renda Garantida de Ciutadania o fer qualsevol consulta podeu adreçar-vos al web www.rendagarantida.gencat.cat o trucar al 900 400 012
 

Edicions locals