Ajuntaments de la comarca recorden a la Fiscalia que les policies locals no tenen competències judicials

L'Ajuntament de Cardedeu també assegura que la suspensió del TC no afecta drets fonamentals com la llibertat d'expressió

Societat

Cardedeu, la Garriga

L'Ajuntament de Cardedeu ha adreçat un escrit a la fiscal en cap provincial de Barcelona per tal que deixi sense efecte la instrucció adreçada a les policies locals per tal que aquests cossos s'abstinguin d'iniciar, tramitar, informar o dictar, en l'àmbit de les seves competències, acord o actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum.

Segons el consistori, la instrucció de la fiscal en cap entra en contradicció amb l’acord adoptat per la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial on s’especifica clarament que les policies locals només podran actuar com a policia judicial en unes concretes infraccions penals especificades en el propi conveni.

 

Per tant, assegura l'Ajuntament, la suspensió no autoritza cap interpretació que comporti una suspensió, limitació o restricció del ple exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, i en aquest sentit l'Ajuntament recorda als veïns que els actes públics que es puguin celebrar durant aquests dies en mostra de la lliure expressió de les persones, com a dret fonamental que és, no estan prohibits. Tampoc no està prohibida l’activitat política al poble de Cardedeu. No hi ha cap prohibició ni expressa ni tàcita relativa a qualsevol acte de posicionament polític, en tant que en si mateixos ni organitzen, ni preparen, ni celebren cap referèndum.

 

D'altra banda, l'Ajuntament de Cardedeu ha sol·licitat als diferents grups polítics si estan interessats en repartiment d’espais de forma ordenada, ja que es permetrà la col·locació de banderoles, cartells i pancartes al·lusives a posicionament polític, de qualsevol classe que sigui, prèvia petició per instància tal com es fa habitualment; així com l’ocupació de via pública per instal·lar taules informatives o carpes de les entitats i els col·lectius que així ho demanin sempre que l’espai ho permeti i no entri en contradicció amb altres activitats ja previstes.

 

Altres ajuntaments de la comarca, com el de la Garrig i les Franqueses, han adreçat escrits a la Fiscalia en el mateix sentit.

 

 

 

 

Edicions locals