Les Franqueses adjudica un nou servei de reparació, conservació i manteniment de camins municipals

El municipi té aproximadament 86,6 quilòmetres de camins rurals públics

les Franqueses

Al mes d’agost es va iniciar el nou servei de reparació, conservació i manteniment de camins municipals de les Franqueses. L’empresa adjudicatària, Excavacions i Obres Públiques Requena, SA, és ara l'encarregada de la gestió i de cessar o minimitzar les problemàtiques originades els darrers mesos.

El nou contracte de gestió de camins municipals s'ha signat entre l’Ajuntament i l’empresa Excavacions i Obres Públiques Requena, SA.

El contracte té una vigència d’un any, prorrogable a un any més, i i inclou l'esbrossada de marges i interseccions dels camins asfaltats amb altres camins, el manteniment de cunetes dels camins no asfaltats, la neteja de cunetes dels camins asfaltats (eliminació de terres, restes vegetals o no vegetals), la realització d’un inventari d’arquetes i reixes dels camins asfaltats, l'eliminació de desperfectes i el perfilat del ferm dels camins no asfaltats, la reposició de la capa tot-u en camins no asfaltats, regs durant èpoques de calor dels camins no asfaltats, increment de la freqüència del manteniment en 7 km de camí a l’any, tractament d’antipols i estabilització del ferm en camins no asfaltats, eliminació de restes no vegetals de les cunetes i marges dels camins no asfaltats en 10 km de camí a l’any i la reposició puntual de l’asfaltat en camins que no són de via ràpida.

La contractació preveu el servei de reparació, conservació i manteniment d’aproximadament 86,6 km de camins rurals públics de les Franqueses del Vallès, de camins principals, secundaris, terciaris, no asfaltats i asfaltats.

 

 

Edicions locals