Adif adjudica la redacció del projecte per suprimir els passos a nivell de la Llagosta i Llinars

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries fa un pas més per eliminar aquest punt

La Llagosta, Llinars del Vallès

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adjudicat la redacció dels projectes constructius que permetran la supressió progressiva de 74 passos a nivell a tot l'Estat fins a l'any 2024, entre els quals els de la Llagosta i Llinars del Vallès.

Amb aquesta actuació, Adif pretén contribuir a incrementar la seguretat de les línies ferroviàries, especialment en zones en què la circulació de vehicles de carretera s'ha vingut intensificant en els últims anys.

El contracte s'ha dividit en 9 lots, classificats per àrees geogràfiques, que comprenen 35 passos de la xarxa d'ample convencional i 39 de la xarxa d'ample mètric. L'import global d'adjudicació del contracte és de 3.787.548,2 euros (IVA inclòs), amb un termini d'execució de 12 o 16 mesos per completar la redacció dels projectes, segons els lots.

Els dos passos a nivell del Vallès Oriental estan inclosos en un lot que s'ha adjudicat per 407.407 euros (IVA inclòs) i que preveu la supressió d'altres passos a Catalunya i l'Aragó (Calella, Pineda de Mar, Grañén, Ribes de Freser, Sariñena i Morata de Jalón, tots inclosos en la xarxa convencional. El termini d'execució per suprimir aquests passos a nivell és de 12 mesos.

L'Ordre Ministerial de 2 d'agost de 2001 en matèria de supressió i protecció de passos a nivell estableix en el seu article 2 que han de suprimir-se, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, els passos a nivell en línies en què els trens circulin a velocitats superiors a 160 km / hi en aquells en què la relació entre el nombre de trens i els automòbils que el creuen diàriament sigui igual o superior a 1.500.

 

Edicions locals