La Fundació Viver de Bell-lloc posa en marxa un servei d’inserció i orientació laboral

El servei busca incrementar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb discapacitat o trastorn mental en el mercat ordinari

Societat

Cardedeu

La Fundació Viver de Bell-lloc, centrada en la promoció del creixement personal i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental, ha posat en marxa el Servei d’Inserció i Orientació Laboral amb la finalitat d’inserir a persones amb discapacitat o trastorn mental al mercat ordinari i oferir diferents modalitats de contractació a les empreses interessades.

Es tracta d'un nou servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció que treballa les competències dels participants per incrementar la seva ocupabilitat en el mercat ordinari, així com l’aplicació del treball en suport per als perfils amb necessitats especials. Aquest servei està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

Concretament, el servei facilita una sèrie de recursos a les persones demandants de feina que les situïn en una millor posició davant la recerca de feina. Aquests recursos s’ofereixen tant a través d’accions individuals com grupals, i afavoreixen la presa de decisions i la manera d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o el projecte de vida laboral.

 

El procés atén a les competències de cada persona i les confronta amb els requisits que demana el mercat per a cada lloc de treball. S’acompanya els participants en l’elaboració d’un projecte professional per a la millora de la seva ocupabilitat, i ho fa a partir d'un pla personal d’inserció, orientació i assessorament, pràctiques en empreses, intermediació laboral, seguiment a la inserció i treball amb suport i formació modular per competències.  

 

Beneficis per a les empreses

Les empreses contractants aconseguiran bonificacions a la Seguretat Social per contractar personal amb discapacitat i/o trastorn mental, que seran superiors quan els contractes siguin indefinits i si el grau de discapacitat dels candidats és sever i si són dones.

 

A més, s’ofereix un servei d’intermediació especialitzat, personalitzat i adaptat a les necessitats de les empreses que les acompanya en tot el procés i els faciliten suports com una borsa de treball gratuïta, processos de selecció i adaptació al lloc de treball, treball amb suport a l’empresa i acompanyament a la inserció, assessorament sobre subvencions i ajuts a la contractació, orientació sobre la Llei d’inserció de persones amb discapacitat, acolliment d’alumnes en pràctiques no laborals i col·laboració en un projecte de responsabilitat social corporativa.  

 

Edicions locals