Comencen les obres per instal·lar un separador de carrils a la ronda de Granollers

Durant unes sis setmanes el carril dret en sentit nord romandrà tallat

Societat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de la seguretat viària en una tram de 2 quilòmetres la Ronda de Granollers (C-352) –entre els enllaços de la Roca i Cardedeu–, que tenen un pressupost d’1,2 milions d'euros i que s'allargaran durant sis mesos.

Actualment la carretera C-352 o Ronda de Granollers al seu pas per l’est del nucli urbà està formada per dos carrils en sentit Cardedeu i un carril en sentit la Roca. Els dos sentits de circulació estan separats amb una doble línia contínua amb zebrat interior i ressalts sonors. Les obres consistiran
bàsicament en la formació d’un separador central que permetrà delimitar físicament els dos sentits de circulació i evitar així els xocs frontals. El separador central serà una barrera rígida de formigó.

Des d'aquesta nit, s'ha tallat a la circulació el carril dret en sentit sud i romandrà tancat aproximadament un mes i mig, segons fonts de Territori i Sostenibilitat. Les restriccions de trànsit afectaran posteriorment altres carrils, però sempre hi haurà un màxim d'un carril tallat.

En acabar els treballs, la nova secció de la carretera estarà formada per un voral per un voral exterior d’1,5 metres, un carril de 3,5 metres, un voral interior de 0,5 metres, la barrera de formigó, un voral interior de 0,5 metres, dos carrils de 3,2 metres i un voral exterior d’1 metre.

A banda de barrera de formigó de separació, les obres, doncs, també serviran per eixamplar la secció tipus, mitjançant l’ampliació de la plataforma de la via allà on sigui possible ocupant l'espai de les actuals bermes (espais en terres propers a la calçada).

També es disposaran noves cunetes transitables com a elements de drenatge longitudinal. Aquestes cunetes, en ser trepitjables, representen de fet un sobreample de la calçada. S'instal·larà una senyalització horitzontal d'acord amb la secció transversal proposada i adequació a la nova situació de la senyalització vertical, i s'adequaran a la normativa vigent dels sistemes de contenció de vehicles disposats als marges de la carretera.

Edicions locals