La meitat d’empreses del Baix Vallès inspeccionades no superen els controls ambientals

La gestió dels residus i la contaminació atmosfèrica, principals problemes detectats

Economia

Una de cada dues empreses baixvallesanes amb incidència ambiental potencialment elevada inspeccionades el 2016 pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat no complia adequadament les condicions fixades en les autoritzacions ambientals.

Així es desprèn dels expedients d’inspecció que recull anualment el departament i que detallen les conclusions de les visites in situ a les empreses, on “es verifica el compliment de les normatives en matèria d’emissions a l’aire, aigua, residus, sòls, sorolls i vibracions, contaminació lumínica, etc.”, apunten fonts del departament. 

Concretament, de les 19 empreses inspeccionades el 2016 al Baix Vallès, nou no garantien el compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització ambiental –Indústrias Químicas del Vallès (IQV), Arkema Química, Indústrias Galvanizadas, Lucta, Urquima, Danone, Stahl Ibérica, Molienda y Derivados i Galvanicas Gasmar–; sis complien els requisits adequadament –Merck, Euromed, Purac Bioquímica, Sunitono, DSM Neoresins i Decoral–, i només quatre els complien satisfactòriament –Lubrizol, Befesa, Hebrón i Uve 2003–. 

La major part dels problemes detectats en aquestes empreses tenien a veure amb la contaminació atmosfèrica, la producció de residus i l’incompliment d’aspectes administratius, tot i que en algun cas també es detectaven problemes amb els abocaments d’aigües. “Considerem que la indústria –el segon gran consumidor d’aigua després de l’agricultura–, té un gran potencial de millora en l’optimització de processos, reducció de fuites o reutilització d’aigües residuals; tot això permetria grans estalvis i un menor impacte al medi ambient”, admeten fonts d’IQV, una de les empreses inspeccionades.

Nou programa d’inspeccions
Davant d’aquestes dades, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat inspeccionarà aquest any un total de 671 activitats econòmiques a tot Catalunya considerades d’incidència ambiental potencialment elevada per comprovar el grau de compliment de les autoritzacions ambientals. Aquesta xifra suposa gairebé la meitat de les 1.456 activitats autoritzades a Catalunya d’aquestes característiques, 444 de les quals són activitats industrials, 93 de gestió de residus, 36 dipòsits controlats de residus i 883 explotacions ramaderes.

Pel que fa al Baix Vallès, enguany són 23 les empreses considerades d’incidència ambiental potencialment elevada i, per tant, susceptibles de ser inspeccionades per agències qualificades per encàrrec de la Generalitat. En total està previst que al Vallès Oriental s’inspeccionin aquest any un total de 49 activitats –30 industrials, 15 de gestió i dipòsit de residus i 4 empreses ramaderes–. 

Segons Territori, les activitats que en les últimes inspeccions han acreditat un compliment satisfactori de l’autorització ambiental veuran reduïda la periodicitat d’inspecció, i també es faran inspeccions no programades per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o comprovar si s’han corregit els incompliments declarats en inspeccions anteriors.

Edicions locals