Es constitueix la Mancomunitat Galzeran

Els ajuntaments de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, ja han ratificat, en sessions plenàries dels seus consistoris, la constitució de la Mancomunitat i han nomenat els regidors que la integraran en representació de cada municipi.

Política

Santa Maria de Martorelles

Dilluns, a L’Ateneu de Sant Fost, se celebrà la sessió extraordinària de l’Assemblea de la Mancomunitat del Galzeran, per tal de constituir-la com a tal i escollir els càrrecs del govern. L’Assemblea la formen un total de 12 regidors: 5 de Sant Fost: Montserrat Sanmartí, Margarita Santos, Joaquim Pérez, Antoni Piñero i Josefina Caro; 4 de Martorelles: Romuald Velasco, Margarita Casanovas, Juan F. García i Mireia Marín;  i 3 de Santa Maria de Martorelles: Montserrat Cobo, Antonia Laguna i Encarnación García.
Quedà constituïda la Junta de Govern amb Montserrat Sanmartí com a Presidenta (escollida per unanimitat), Romuald Velasco com a vice-president primer i Montserrat Cobo com a vice-presidenta segona. S’establí també la periodicitat de les sessions ordinàries de l’assemblea en dues anuals, el març i l’octubre.
La Comissió redactora del Reglament del Consell Ciutadà el formen: Sanmartí, com a presidenta, Piñero com a ponent, i Marín i Cobo.
Un cop constituïts els grups polítics: CiU amb 3 representants; PSC, IUSF, UxM i ICV-EUiA  amb 2 respectivament; i ERC amb 1, es constituí també la Comissió Especial de Comptes, integrada per un representant de cada formació política: Sanmartí (IUSF), Velasco (UxM), E. García (PSC), J. Pérez (CiU), J. García (ICV-EUiA) i Piñero d’ERC.
Van arribar als següents acords: la Mancomunitat del Galzeran no pagarà als seus membres dietes ni indemnitzacions per assistència, amb independència que cada ajuntament pugui establir assignacions per assistència a la mancomunitat. Per aquesta legislatura, la secretaria i el personals tècnic són aportats gratuïtament pels tres ajuntaments.
En el segon punt es va informar del Pla d’Ocupació, tramitat en virtut d’un acord subscrit en data 25 de maig de 2009 pels tres ajuntaments com a Mancomunitat en tràmit. Aquest Pla suposa la contractació d’11 aturats de llarga durada, sense prestacions, durant 6 mesos per un 70% de la jornada laboral. Iniciaran la feina a principi de desembre i desenvoluparan tasques de neteja de boscos i de franges de protecció, zones verdes i manteniment de marges.
 

Edicions locals