La Taula per a la Millora de la Qualitat de l’Aire busca finançament europeu per actuar al Vallès Oriental

Estabilitzats els principals contaminants atmosfèrics a la conurbació de Barcelona

Societat

L'àrea de Mollet ha registrat nivells elevats de NO2 en algun moment
L'àrea de Mollet ha registrat nivells elevats de NO2 en algun moment

Vallès Oriental

La Taula Intermunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental, formada per 17 municipis de la comarca, ha presentat el projecte AIRe NET a la tercera convocatòria del programa europeu Urban Innovative Actions (UIA). Enguany, aquest programa finança projectes que aportin solucions innovadores en l’àmbit de la qualitat de l’aire.

El projecte AIRe NET no només busca reduir les emissions de contaminants a l’atmosfera, sinó fer-ho a partir d’un procediment que permeti treballar de forma coordinada i transversal els municipis, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, altres organismes com universitats, empreses, centres de recerca i la ciutadania.

Mitjançant el projecte AIRe NET es pretén tenir una visió de l’estat de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental; determinar les principals fonts de contaminació a partir de la recopilació de dades; aplicar diverses mesures que puguin contribuir a la reducció de contaminació atmosfèrica en la mobilitat, la indústria i l'agricultura i valorar l’eficàcia d’aquestes mesures.

Dades estables

Les dades obtingudes a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l'àrea de Barcelona indiquen que la gran majoria dels contaminants que s’avaluen han assolit els objectius durant l’any 2017.

És el cas, per exemple, dels metalls pesants, el benzè, el clor, l’àcid clorhídric, el benzopirè, les partícules PM2.5, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni, que solien presentar incompliments fa alguns anys.

Segons apunten des del Departament de Territori i Sostenibilitat, "gràcies als canvis normatius i a les millores tecnològiques s’ha aconseguit reduir les emissions i els nivells d’immissió han anat minvant".

D'altra banda, només el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules PM10, l’ozó troposfèric i el sulfur d’hidrogen presenten alguna superació de determinats límits legislats.

El diòxid de nitrogen

Els nivells de NO2 s’han mantingut estables durant l’any 2017 respecte a l’any anterior. En concret, cinc estacions han presentat superacions del valor límit anual –40 micrograms per metre cúbic (µg/m³) d’aire–, una de les quals ha estat la de Mollet, instal·lada a prop de la influència de les emissions derivades del trànsit.

Les concentracions d’NO2 es mantenen malgrat que la mobilitat està experimentant un augment en tots els modes de transport i l’activitat econòmica està repuntant.

Les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) han disminuït força a tot el país des de 2008, també a la conurbació de Barcelona, on històricament havien presentat superacions. En general, els valors es mantenen estables sense superar el valor límit anual ni el valor límit diari.

 

Edicions locals