Reclamació perquè no s'avanci en l'estudi del Quart Cinturó sense el Pla de Mobilitat del Vallès

La Generalitat i els consells comarcals del Vallès Oriental i l'Occidental responen així al procés d’avaluació ambiental del govern espanyol

Societat

Una acció contrària a la construcció de l'autovia B-40
Una acció contrària a la construcció de l'autovia B-40

Vallès Oriental

El Departament de Territori i Sostenibilitat i els consells comarcals del Vallès Oriental i Occidental han comunicat als ministeris de Foment i Transició Ecològica que no avancin en el desenvolupament dels estudis del tram de la B-40 (Quart Cinturó, Ronda del Vallès) entre Terrassa i Granollers mentre no estigui completat el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) que les tres institucions estan redactant.

El Govern de Catalunya i els dos consells comarcals han respost així a l’Estat en el procés d’avaluació ambiental d’aquesta actuació. “Considerem que qualsevol decisió sobre el traçat o les característiques de disseny de la Ronda del Vallès o B-40, així com la seva necessitat o no, ha de quedar supeditada als resultats del Pla, que està en fase avançada de redacció”, argumenten les tres institucions.

La Generalitat i els dos consells comarcals estan elaborant el Pla Específic de la Mobilitat del Vallès, en un procés que inclou la participació d’entitats i ciutadania i que ha de determinar les infraestructures viàries i ferroviàries i altres elements de gestió de mobilitat que permetin estructurar un sistema de transport públic col·lectiu competitiu, amb una especial atenció a la xarxa de busos interurbans i d’aportació a la xarxa ferroviària i al sistema d’intercanviadors.

Així mateix, el PEMV definirà directrius sobre les polítiques urbanes d’aparcament i les necessitats a la xarxa viària, tot plantejant i analitzant diversos escenaris, en funció de diverses alternatives. Actualment, ha finalitzat la part de diagnosi i s’està redactant la part de propostes del pla.

Els dos consells comarcals van enviar fa gairebé un any una carta conjunta al Ministeri de Foment perquè se’ls tingui en consideració com a part interessada i afectada, de la qual no han obtingut resposta, i que no han estat inclosos en el procés d’avaluació ambiental.

Edicions locals