La Diputació lliura a l'Ajuntament el projecte de nova vorera a la BV-1602 a Lliçà d'Amunt

L'objectiu és millorar l'accessibilitat i la seguretat viària a la zona

Societat

La vorera es faria entre la cruïlla de la Costa de can Puig fins al final del carrer Tenes
La vorera es faria entre la cruïlla de la Costa de can Puig fins al final del carrer Tenes

Lliçà d'Amunt

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi per a la construcció d’una nova vorera a la BV-1602 des de la cruïlla de la Costa de can Puig fins al final del carrer Tenes. L’objecte d’aquest estudi, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, és millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat, donant continuïtat als itineraris de vianants que connecten el carrer de l’Aliança amb el carrer Tenes.

Per tal de crear itineraris de vianants continus, segurs i accessibles, es proposa la millora de les voreres existents al marge dret per tal d’unificar materials i amplades i l’execució de vorera en aquells trams on no existeix. D’altra banda, a la intersecció amb el carrer Costa de can Pau, es proposa modificar l’alienació del mur existent per a poder ampliar la vorera de manera que aquesta sigui accessible.

Actualment, la travessera de la BV-1602 en aquest tram disposa de vorera al marge dret amb una interrupció a l’altura de la cruïlla amb la Costa de can Puig. Pel marge esquerre, la vorera discorre entre el carrer de l’Aliança i el carrer la Sagrera, en què la presència d’un mur de contenció de terres del carrer Costa de can pau impedeix la circulació de vianants.

Edicions locals