La Taula Vallès Oriental Avança marca els reptes de la comarca dels propers anys

El teixit productiu, l'ocupació, la mobilitat, el medi ambient, l'àmbit social i la governança, eixos principals

Economia

Arnau Comas (Actíva Prospect); Raúl Broto (Ajuntament de Mollet); Jordi Xena (Consell Comarcal); Josep Castells (Inkemia); Joan Carles Basi (Pimec) i Emília Macías (CCOO)
Arnau Comas (Actíva Prospect); Raúl Broto (Ajuntament de Mollet); Jordi Xena (Consell Comarcal); Josep Castells (Inkemia); Joan Carles Basi (Pimec) i Emília Macías (CCOO)

Vallès Oriental

L’envelliment de la població, la precarització de les condicions de treball, la manca de gestió dels polígons o la manca de sostenibilitat del model actual de mobilitat dels ciutadans són alguns dels reptes futurs de la comarca identificats en la diagnosi estratègica del Vallès Oriental, presentada dimecres a l’auditori d’Inkemia de Mollet per la Taula Vallès Oriental Avança amb representants d'organitzacions empresarials, sindicats i administracions.

La Taula, formada per 29 dels 39 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, els sindicats UGT i CCOO, les patronals Pimec i UEI, va encarregar fa uns mesos l’anàlisi dels reptes i les oportunitats de la comarca per redactar posteriorment el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental, un full de ruta per orientar i definir el pla d’acció dels agents socials i econòmics de la comarca els propers anys.

L'anàlisi, coneguda com a diagnosi estratègica del Vallès Oriental, ha anat a càrrec de l’empresa Actíva Prospect, i ha comptat amb la participació de més de 150 persones de diferents àmbits i sectors relacionats amb el desenvolupament econòmic i l'ocupació.

D’una banda, dels reptes i oportunitats territorials identificats en destaca l'oportunitat de les administracions i els agents socials i econòmics del territori d’impulsar plegats iniciatives en matèria de desenvolupament econòmic, mentre que pel que fa al teixit productiu hi ha reptes com la reindustrialització basada en la innovació, el coneixement i l'augment de la productivitat, o l'obsolescència dels polígons d'activitat econòmica (PAE) en relació amb els requeriments actuals del teixit empresarial i per manca de gestió. També es planteja l’escassetat de mà d’obra tant en la indústria com en el sector del transport i la necessitat de generar productes turístics, comercials o agroalimentaris vinculats als actius històrics, naturals, agraris i culturals de la comarca.

En mobilitat s'assenyala l’augment del transport de mercaderies i la manca sostenibilitat del model actual de mobilitat dels ciutadans, i, en treball i ocupació, la diagnosi apunta com a reptes la precarització de les relacions i condicions laborals, l’ocupabilitat dels col·lectius amb baixos nivells d’instrucció o l’adequació de l’oferta formativa als requeriments empresarials entre d’altres.

De l’àmbit social s’identifica la necessitat d’atendre una població cada vegada més envellida i els col·lectius més necessitats, així com els processos d’exclusió social o l’augment demogràfic.

Finalment, el document de diagnosi també identifica reptes i oportunitats des de la perspectiva mediambiental, com l’impacte de l’activitat productiva, residencial i de la mobilitat en el medi ambient o la consciència en els hàbits de consum.

Una comarca diversa

La diagnosi també assenyala els punts forts de la comarca, com que genera ocupació en tots els sectors, el seu potencial turístic o l’especialització dels darrers anys en l’àmbit del transport i la logística.

Jordi Xena, vicepresident del Consell Comarcal, destacava que “el Vallès Oriental és una de les comarques més diverses de Catalunya, i això fa, justament, que el ventall de possibilitats sigui molt ampli i que puguem marcar accions en molts àmbits”. Xena també destacava el treball conjunt i transversal entre tots els agents implicats.

A partir d’ara, la Taula Vallès Avança iniciarà la fase de redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental.

Edicions locals