L'economia del Vallès Oriental va créixer un 3,9% l'any passat

Tant la indústria com la construcció han crescut per sobre de la mitjana catalana

Economia

Tot i el creixement de l'activitat el total d'afiliats a la comarca és encara un 7% més baix que fa 10 anys
Tot i el creixement de l'activitat el total d'afiliats a la comarca és encara un 7% més baix que fa 10 anys

Segons les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2018 elaborat pel BBVA, presentades aquesta setmana, la comarca del Vallès Oriental va augmentar el seu valor afegit brut un 3,9% l’any 2017, un 0,6% més que la mitjana catalana. Aquestes xifres situen la comarca en 7è lloc en creixement per darrere de comarques com el Vallès Occidental, Osona, el Bages, la Cerdanya i el Maresme, que són les que més creixen.

L’increment, en línia amb la dinàmica de recuperació encetada el 2013, va ser el resultat de la intensa pulsió industrial (5,1%) i de la dels serveis (3%), basats en la construcció (5,6%), mentre que el sector agrícola i ramader va caure un 1,4%.

Aquests registres han permès al Vallès Oriental superar, tot i que només parcialment, els efectes de la crisi financera dels últims anys, durant la qual, l’especialització industrial de la comarca i la dels serveis associats es van traduir en una recessió que, tant en activitat com ocupació, va ser sensiblement pitjor que la catalana (-11,4% en valor afegit brut i -21% en afiliació).

A partir del 2014, però, la fortalesa industrial i dels serveis productius vinculats han anat corregint les caigudes anteriors (augments del 19,3% en valor afegit brut i del 17,4% en afiliació).

Tot i això, segons l’anuari del BBVA, la crisi només ha estat superada en activitat. El valor afegit brut és ara un 5,7% superior al de fa deu anys, però en el mercat de treball, tot i tenir un creixement del 5,1% de l’afiliació l’últim any, el total de persones afiliades el 2017 és un 7% inferior al de fa una dècada –140.000 persones per les 151.000 d'aleshores–.

Increment per sectors

Pel que fa al creixement de la indústria, un 5,1%, representa un augment dels àmbits de la química, la metal·lúrgia i productes metàl·lics, els farmacèutics i el cautxú i plàstics, tots amb increments del 5%. En aquest sentit, el foment de les exportacions i la inversió en tecnologia han millorat la competitivitat de les empreses de la comarca i han estat elements clau en el creixement de l’economia del Vallès Oriental.

L’increment de la construcció, d’un 5,6%, reflecteix els avenços de totes les branques i, en particular, de les dues branques més rellevants: demolició i preparació de terrenys i la instal·lació i acabats d’edificis. En l’àmbit residencial, els 508 habitatges iniciats a la comarca són la xifra més elevada des del 2008. Tot i aquesta millora, tant el valor afegit brut com l’afiliació de la construcció se situen encara lluny dels valors assolits abans de la crisi.

L’expansió del sector serveis, d’un 3%, s’ha basat en l’augment dels serveis privats (3,6%), els serveis que dominen l’economia de la comarca i que representen més d’un 80% del valor afegit brut del sector pels increments del comerç, les activitats immobiliàries i professionals, científiques i administratives. Finalment, pel que fa al sector primari, aquest va caure un -1,4%, sobretot en la branca de la ramaderia.

 

Edicions locals