Gilpe, l'escola amb millors resultats del Baix Vallès

L'escola treballa per millorar la comunicació amb pares i mares

Societat

Escola Gilpe
Escola Gilpe

La Llagosta

Bones notícies per a la Llagosta. L'escola Gilpe ha obtingut els millors resultats del Vallès Sud en la majoria d'àrees avaluades en les proves de competències bàsiques de primària realitzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Aquestes proves són un sistema que examina els centres catalans i analitza el nivell de l'alumnat de 6è de primària en metamatemàtiques, medi natural, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa.

Segons les dades, en totes aquestes matèries l'escola llagostenca es situa en primera posició a excepció de la llengua catalana, on és el segon centre de la llista. Així mateix, en tots els àmbits el seu alumnat obté qualificacions altes o mitjanes altes a excepció de català i castellà, on també registra un percentatge, sempre inferior al 5%, de nens i nenes amb nivell mitjà-baix.

"Va ser una sorpresa", afirma Esther Oliver, que des de fa un any és la directora del centre i que va iniciar una reconversió pedagògica del centre concertat amb Héctor Gil ara fa set anys. "Tot i això aquests resultats afegeixen més pressió a la nostra feina", afegeix Oliver, que assenyala que l'escola  que ha suprimit els llibres i que està treballant per millorar aspectes com la comunicació i la implicació dels pares i mares amb el centre.

Oliver considera que l'èxit de Gilpe es troba en el seu model educatiu: "No diem que som una escola innovadora, sinó que ens estem actualitzant als nous temps; construint el futur que ens ha de venir". Tanmateix, reconeix que el centre que dirigeix, en ser concertat, disposa de facilitats com la "sisena hora", que permet treballar àmbits com la robòtica o el mindfulness. També afegeix que Gilpe és una escola petita amb només una línia per curs i això ajuda a oferir una educació més propera.

Oliver valora el nivell educatiu al municipi. "Pel que tinc entès les escoles públiques de la Llagosta funcionen bastant bé", afirma.

Les proves de competències bàsiques de primària es realitzen a tot Catalunya i en el cas del Baix Vallès els resultats de la comarca s'emmarquen dins del territori del Vallès Oriental-Maresme. En aquest sentit en totes les matèries els centres de la regió es situen lleugerament per sobre de la mitjana catalana a excepció de la llengua anglesa.

Edicions locals