Els usuaris de Sorea puntuen el servei amb un notable

Els aspectes més ben valorats són la continuïtat del servei, la pressió amb què arriba a la llar i l'atenció rebuda per la companyia

Societat

la Garriga, Granollers, Mollet del Vallès

Sorea, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, ha obtingut una bona valoració dels usuaris dels municipis del Vallès Oriental on s’ha dut a terme l’enquesta de satisfacció: Granollers, Mollet i La Garriga.

Aquesta enquesta, que es va efectuar telefònicament entre agost i octubre del 2018, ha comptat amb una mostra de 100 persones per cada municipi i té un nivell de confiança dels resultats del 95.5%.

Mollet

Segons les dades facilitades per Sorea, el 50% dels enquestats han expressat valoracions satisfactòries (de 8 a 10) del servei que els ofereix la seva companyia d’aigües. De fet, la puntuació mitjana del servei sobre 10 és de 8,18 punts (la més alta dels municipis catalans on s’ha dut a terme l’enquesta). Així mateix, un 90% dels enquestats recomanaria la seva empresa subministradora d’aigua i un 79% seguiria amb la seva companyia d’aigua si tingués capacitat de triar-la, davant d’un 3% que no ho faria.

Granollers

El 58% dels enquestats puntuen de 8 a 10 el seu grau de satisfacció amb el servei que els ofereix la seva companyia d’aigües. La puntuació mitjana del servei és de 8,16 punts (molt propera a la puntuació de Mollet). Així mateix, un 94% dels enquestats recomanaria la seva empresa subministradora d’aigua i un 88% seguiria amb la seva companyia d’aigua si tingués capacitat d’elecció, davant d’un 1% que es manifesta contrari.

La Garriga

El 50% dels enquestats han expressat valoracions satisfactòries (de 8 a 10) del servei que els ofereix la seva companyia d’aigües, essent la puntuació mitjana del servei de 7,94 punts. A més, un 89% dels enquestats recomanaria la seva empresa subministradora d’aigua i un 80% seguiria amb la seva companyia d’aigua si tingués capacitat de triar-la, davant d’un 6% que no ho faria.

Continuïtat de subministrament

Entre els aspectes que els enquestats valoren més positivament es troben la continuïtat en el subministrament, la pressió amb la qual arriba a la seva llar, l’atenció rebuda per part de la companyia i la qualitat de l’aigua.

Una dada que crida l’atenció de l’enquesta és la comparació del servei d’aigua amb altres serveis (gas, electricitat, neteja de carrers, escombraries, manteniment de parcs i jardins i neteja de carrers). A les tres poblacions, la companyia d’aigües és la més ben valorada i se situa en primera posició, amb 8,47 punts a Granollers, 8,37 a Mollet, i 8,07 a la Garriga.

Aigua de l’aixeta

Els hàbits de consum d’aigua són un assumpte dispar entre els usuaris del Vallès Oriental. A Mollet s’evidencia la tendència a les llars de consumir aigua directament de l’aixeta amb una proporció del 41%. A la Garriga i Granollers el consum directament de l’aixeta suposa, respectivament, el 23% i el 25% del total. El 2018 el servei municipal d’aigües de Granollers es va certificar amb la ISO 22000 de seguretat alimentària. Aquesta norma garanteix, encara més, la qualitat sanitària de l’aigua subministrada, assegurant la seva innocuïtat.

Edicions locals