Augmenten a 13 els elements arqueològics trobats davant l'església de Santa Maria de Montmeló

Són dues sepultures i onze sitges de gra d'època medieval i moderna

Societat

Augmenten a 13 els elements arqueològics trobats davant l'església de Santa Maria de Montmeló
Augmenten a 13 els elements arqueològics trobats davant l'església de Santa Maria de Montmeló | Ajuntament de Montmeló

Les restes arqueològiques trobades a l'entorn de l'església de Santa Maria de Montmeló aquesta setmana, es van ampliant a poc a poc. I el Museu de Montmeló confirmava dijous que les sepultures trobades fins al moment continuaven sent dues –una de tipus antropomorf d'entre els segles X i XI i una altra excavada al subsòl i datada del XVII–, però les sitges de gra descobertes havien passat de tres a onze –datades d'entre els segles XII i XV–.

S’han trobat "importants vestigis arqueològics d’època medieval i moderna que ajudaran a conèixer millor l’evolució històrica de l’església de Santa Maria de Montmeló i del barri del Piquet", expliquen des del Museu.

El material recuperat es traslladarà posteriorment al laboratori per a fer-ne un estudi més aprofundit. En el cas de les sitges, que originàriament s’utilitzaven per emmagatzemar el gra, s’analitzaran les restes conservades (atuells ceràmics, carbons i altres materials de rebuig que la població de l’època abocava al seu interior) per precisar-ne la cronologia. Pel que fa a les restes òssies humanes es realitzarà un estudi antropològic per determinar l’edat, el sexe i algunes de les malalties que l’individu sepultat va patir en vida i que queden reflectides en l’esquelet, com l’artrosi, les malalties dentals o l’anèmia.

Un cop finalitzats aquests estudis, l’Ajuntament, a través del Museu de Montmeló, organitzarà una conferència per presentar-ne els resultats. També es preveu senyalitzar l’emplaçament de les restes i instal·lar plafons explicatius en el nou espai remodelat de la plaça de Santa Maria.

Una església d'origen romànic

L’església, d’origen romànic, està documentada des de mitjan del segle X i encara conserva l’absis decorat amb pintures murals romàniques amb escenes de l’Anunciació a la Verge i de l’Epifania. L’any 1997 el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona hi va dur a terme una intervenció arqueològica en la qual es van documentar diverses sitges medievals relacionades amb l’antiga sagrera de l’església.

Atesos aquests precedents i en aplicació de la normativa de protecció del patrimoni històric del municipi, les obres s’estan executant sota control arqueològic autoritzat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Concretament, les tasques d’excavació han estat encarregades Antequem, i es duen a terme amb la màxima celeritat possible per no interferir en el ritme de les obres. Fins aquests moments s’ha descobert un total d’onze noves sitges datades entre els segles XII i XV i dues sepultures: una de tipus antropomorf datada entre els segles X i XI i una altra excavada al subsol i datada al segle XVII. Un cop delimitades, les restes s’excaven i es documenten amb detall a través de la fotografia i el dibuix arqueològic.

Edicions locals