2 milions d'euros pel manteniment de l'arbrat de Parets

L'Ajuntament treu a licitació el contracte de jardineria per dos anys sense haver de passar pel ple municipal

Societat, Política

2 milions d'euros pel manteniment de l'arbrat de Parets
2 milions d'euros pel manteniment de l'arbrat de Parets

Parets del Vallès

L'Ajuntament de Parets ha tret a licitació el contracte de jardineria pels dos anys vinents. Ho va fer el passat divendres, dia 15, i el valor total sobrepassa els 2 milions d'euros.

Tot i que, per poc, sobrepassa el límit que estableix la llei per adjudicar contractes públics (que se situa just en 2 milions d'euros), l'acord no ha hagut de passar pel ple municipal, ja que està subjecte a una pròrroga anual. De forma que el cost es desglossa en dos anys, a raó de 890.146 € (sense IVA) per any. Per tant, el muntant estimat del contracte és de 2.047.335 €.

Dins del plec de condicions per adjudicar la licitació, es troben mesures de control de despesa de l'aigua per un ús eficient d'aquesta. S'introdueix com obligació del contracte dur a terme un registre trimestral de les lectures de tots els comptadors de subministrament d'aigua ubicats a les zones verdes i un registre mensual dels comptadors de les principals zones de gespa.

També es contempla la implementació de vehicles i maquinària elèctrica, que s'incorpora com a criteri d'adjudicació, junt amb l'ús de maquinària amb baixos nivells d'emissions de soroll i gasos contaminants, i l'ús de productes no classificats com a tòxics, corrosius, nocius, irritants o bé perillosos pel medi ambient. Igualment també s'obliga a l'ús de productes fitosanitaris amb baixa toxicitat.

El termini de presentació d'ofertes es tancarà el dilluns, 4 de març.

Edicions locals