Nou desallotjament de dos edificis de Montornès per risc greu d'incendi per manipulació d’instal·lacions elèctriques

Ha estat als mateixos blocs d’edificis evacuats el passat 15 d’abril i que posteriorment es van declarar inhabitabilitats però que en pocs dies ens van tornar a ocupar

Societat

Nou desallotjament de dos edificis de Montornès pel risc greu per manipulació d’instal·lacions elèctriques.
Nou desallotjament de dos edificis de Montornès pel risc greu per manipulació d’instal·lacions elèctriques.

Montornès del Vallès

Aquest migdia un operatiu coordinat per la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament ha desallotjat dos edificis del carrer Sagrera i del passatge del carrer Nou per risc greu d'incendi per manipulació d’instal·lacions elèctriques. L’operatiu compta amb autorització judicial i està relacionat amb el realitzat el passat 15 d’abril quan es va decretar inhabitabilitat.

L’Ajuntament ha comunicat als veïns afectats que el desallotjament és “degut a un risc greu i evident per la seguretat de les persones”. Els habitatges desallotjats tenien els comptadors elèctrics manipulats de forma irregular i comportava que les línies estiguessin desprotegides en cas de sobrecàrrega i es generés un risc de reescalfament i d’incendi.

Durant les pròximes hores l’Ajuntament ha estat realitzat les actuacions tècniques pertinents per eliminar el risc a les instal·lacions dels edificis desallotjats. S’ha activat el protocol d’assistència i atenció d’emergència social i s’ha ofert allotjament durant tres dies a les persones ocupants desallotjades que ho necessitin i alhora se’ls ha atorgat un termini de sis hores perquè retiressin els mobles i estris i deixessin lliure els habitatges.

Els edificis esmentats es van desallotjar prèviament el dia 15 d’abril i es va declarar la seva inhabitabilitat però pocs dies després es van trencar els precintes policials i es van tornar a ocupar alguns d’ells posant de nou en situació de risc d’incendi l’edifici en tornar-se a manipular les connexions elèctriques.

L’Ajuntament va sol·licitar autorització judicial, vist el perill existent, per l’entrada als habitatges i un cop els Jutjats del Contenciós Administratiu núm. 11 i 12  ho van autoritzat s’ha procedit al desallotjament i a realitzar totes aquelles actuacions necessàries per a garantir la seguretat de l’edifici. 

Un cop els equips tècnics hagin dut a terme les inspeccions i assegurat les instal·lacions elèctriques amb irregularitats, les persones propietàries i llogateres podran retornar a casa seva. No podran fer-ho les persones ocupants dels immobles declarats inhabitables per no reunir les condicions mínimes d'habitabilitat.

Aquest desallotjament comporta també l’obligació d’impedir la presència de persones als habitatges i a l’entorn per procedir a adoptar  les mesures necessàries i establir les adequades per a impedir un nou accés en tant que no s’esmenin les deficiències dels habitatges per manca de seguretat.

 

 

Edicions locals