La Diputació concedeix crèdits per valor de 630.000 € a quatre ajuntaments del Vallès Oriental

Llinars del Vallès, les Franqueses del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i la Garriga, beneficiaris dels crèdits

Societat, Economia

La Diputació concedeix crèdits per valor de 630.000 € a quatre ajuntaments del Vallès Oriental
La Diputació concedeix crèdits per valor de 630.000 € a quatre ajuntaments del Vallès Oriental

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit crèdits per un valor de 634.500 per als ajuntaments de Llinars del Vallès, les Franqueses del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana.

A Llinars (175.000 €) el crèdit és per a l’adequació i pavimentació de carrers; i, a les Franqueses del Vallès són per a inversions en equipaments i calefacció (140.000 €) i per a la rehabilitació de l’edifici del Centre de Formació d'Adults a Bellavista (35.000 €).

D’altra banda, a la Garriga els crèdits són per a les adequacions vàries a les escoles del municipi (75.000 €), per a millores en la seguretat viària del municipi (45.000 €), per a l’adquisició d’ordinadors i altra maquinària (40.500 €) i per a maquinària i utillatge per a la nau UOS (14.500 €); mentre que a Santa Eulàlia de Ronçana són per a l’adequació de l’antiga biblioteca (84.000 €) i per a l’enllumenat públic (25.500 €).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 175.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.

Edicions locals