Més confinament, millor qualitat de l'aire

Tot i disminuir, les partícules en suspensió encara són altes i el consistori apunta a factors meteorològics

Societat

Més confinament, millor qualitat de l'aire
Més confinament, millor qualitat de l'aire

Les dades proporcionades per l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, situada davant del Palau d'Esports, entre els dies 15 i 22 de març, mostren una clara relació entre el descens del trànsit i la millora de la qualitat de l'aire. Totes les dades dels contaminats analitzats NO2 (diòxid de nitrogen), O3 (ozó troposfèric), PM10 (partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micròmetres), NO (monòxid de nitrogen) i NOx (òxid de nitrogen) estan per sota del llindar fixat en la normativa de referència de la Unió Europea.

A més, l'Ajuntament de Granollers ha fet pública una comparativa de les dades d'aquesta primera setmana de confinament amb la mateixa setmana dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a Granollers. D'aquesta anàlisi es constaten mínims històrics mai assolits en monòxid de nitrogen, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen.

En canvi, tot i que les dades són també bones pel que fa a les partícules en suspensió PM10, són inferiors a les registrades per la mateixa estació l'any 2018 i es queden molt properes a les registrades l'any 2016. Aquest fet, segons els tècnics municipals, és atribuïble a la influència dels factors meteorològics durant la setmana analitzada, com l'entrada de pols en suspensió i l’arribada d’una depressió al darrer cap de setmana. Això podria explicar que, mentre s'assolien reduccions màximes de més del 85% en la mobilitat de la ciutat (dades de les càmeres de control situades a la cruïlla del carrer Girona amb Francesc Ribas) el diumenge 22 de març, les partícules PM10 aquesta mateixa jornada donaven el màxim setmanal amb 25 μg/m³.

D'altra banda, l'ozó troposfèric arriba, en el període del 15 al 22 de març a una mitjana de 56 μg/m³, la dada més elevada en el quinquenni 2016-2020, sense assolir el límit legal.

Edicions locals