S'aprova la consolidació de la capella del Castell de Sant Miquel

També s'ha aprovat inicialment el projecte d'excavació i consolidació dels entorns de la torre de l'homenatge

Cultura

| Aj. Montornès

Montornès del Vallès, Vallromanes

Els projectes d’excavació i consolidació de la capella del castell de Sant Miquel i de l’entorn de la torre d’homenatge han estat aprovats per l'Ajuntament de Montornès i, si no rep cap al·legació abans del 14 de juliol, es podran tirar endavant. Es tracta de dues actuacions que formen part de la segona fase del Pla Director del Castell de Sant Miquel, que porten a terme conjuntament els consistoris de Montornès i Vallromanes.

Pel que fa a la capella està previst fer una excavació amb control arqueològic de l’interior i de l'entorn de la capella fins als nivells originàriament transitables; consolidar els murs, els coronaments, les restes de revestiment, el paviment i els elements singulars (com ara el fragment de teula existent al mur nord, que determina el ràfec i punt d’arrencada de la teulada); i fer una adequació de l’entorn. El projecte realitzat per l'arquitecte Jaume Serra Malla determina que les obres es podrien executar en un període de dos mesos i que la superfície aproximada d’intervenció és de 143,76 metres quadrats.

Pel que fa a l'altre projecte (excavació i consolidació a l'entorn de la torre d'homenatge del Castell de Sant Miquel), es preveu fer una excavació amb control arqueològic als costats nord, est i oest de la torre de l’homenatge; portar a terme tasques de consolidació dels murs que actualment es troben sota el nivell de les terres, al costat de ponent de la torre, així com de possibles restes de paviments, als nivells originàriament transitables o revestiments; i adequar el ferm i l’entorn per facilitar la visita al monument. El termini previst per a l’execució dels treballs és també de 2 mesos.

Edicions locals