Henkel registra més de 9.000 milions d'euros en vendes malgrat la pandèmia

Durant el primer semestre del 2020, l'empresa que compta amb diverses fàbriques a Montornès ha reduït només un 6% les seves vendes

Economia

L'empresa Henkel, que té diverses naus a Montornès, ha registrat unes vendes de 9.485 milions d'euros en el primer semestre de 2020, en un període que ha estat afectat per la pandèmia de la Covid-19. Aquestes xifres suposen una disminució del 6% en termes nominals i del 5,2% en termes orgànics respecte al primer semestre del 2019.

Henkel també ha assolit un benefici operatiu ajustat de 1.191 milions en els primers sis mesos de 2020, un 27,5% menys que l'any anterior. El margen EBIT ajustat va ser de 12,6%, 370 puntos básicos per sota del mateix període del 2019.

Sobre tot plegat, Carsten Knobel, CEO de Henkel, explica: “En el primer semestre de 2020, Henkel s'ha vist substancialment afectada per la important recessió econòmica mundial i la forta disminució de la  demanda en moltes indústries. Durant aquesta crisi global sense precedents, les nostres prioritats són protegir els empleats, subministrar els clientes, garantir la continuïtat del negoci i donar suport a les comunitats. Durant la crisi no hem realitzat reduccions en la jornada laboral, tampoc hem sol·licitat ajuts governamentals, ni hem reduït la nostra plantilla a causa de la pandèmia".

Mesures per abordar la Covid-19

Pel que fa a les mesures adoptades per Henkel durant la pandèmia, l'empresa va llençar un programa de solidaritat global que inclou donacions financeres per al Fons de Resposta Solidària Covid-19 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Fundació de les Nacions Unides (ONU), entre d'altres.

També ha donat més de 5 milions de productes per a la higiene personal i de la llar i ha adaptat els seus centres per a la producció de desinfectants.

D'altra banda, Henkel ha produït i ha donat més 111.000 litres de desinfectants per donar suport a les autoritats sanitàries i als hospitals, i ha donat suport a gairebé 500 projectes relacionats amb la Covid-19 en més de 40 països d'arreu del món.

“Tendremos que adaptarnos constantemente a medida que evolucione la crisis. Reaccionaremos de manera flexible y rápida a las interrupciones en nuestros mercados y nos adaptaremos contantemente al cambio abriendo nuevos caminos”, resumió Carsten Knobel. “Estoy convencido de que, con nuestro comprometido equipo global, nuestro nuevo marco estratégico centrado en el crecimiento intencionado, nuestro sólido balance y flexibilidad financiera, así como nuestra capacidad para generar un flujo de caja sólido, estamos bien posicionados para afrontar esta difícil situación y saldremos más fuertes de la crisis”.

Agenda per un creixement intencionat

A principis de març, Henkel va presentar l'agenda de creixement de la companyia per als pròxims anys i les adquisicions seguiran sent una part integral de l'estratègia de la companyia, qui recentment ha signat dues transaccions amb un preu de compra total de 500 milions.

En el negoci d'Adhesive Technologies (incorporat a les fàbriques montornesenques), Henkel ampliarà la seva posició en adhesius i selladors per a consumidors i professionals a Nord-amèrica amb l'adquisició d'una atractiva cartera de selladors de consum comercialitzats sota la marca GE1.

Edicions locals