S'instal·len nous semàfors a l'entrada de Lliçà d’Amunt

A la cruïlla de la carretera nova de Granollers (BV-1432) i el carrer del Bosc de la Riera

Societat

S'instal·len nous semàfors a l'entrada de Lliçà d’Amunt
S'instal·len nous semàfors a l'entrada de Lliçà d’Amunt

La Diputació de Barcelona ha iniciat les obres per a la semaforització de la cruïlla de la carretera BV-1432 i el carrer del Bosc de la Riera, a Lliçà d’Amunt. Es tracta d’un tram de carretera de doble sentit de circulació i un carril per sentit, sense voreres ni cunetes, on es produeix un estretament de la calçada a causa d’un pont que salva la riera del Tenes i des d’on hi ha l’accés al polígon del Tenes pel carrer del Bosc de la Riera.

L’actuació, que té un pressupost de licitació de 36.783 euros i un termini d’execució de dos mesos, té com a objectiu millorar la seguretat viària a la intersecció, facilitant els moviments permesos i minimitzar el risc d’impactes frontals i frontolaterals entre vehicles en efectuar maniobres de gir a dreta. La situació en aquest punt es veu agreujada pel moviment de camions de grans dimensions de l’empresa Ripotrans instal·lada al polígon, que envaeixen tot el carril contrari en fer la maniobra de sortida.

Per les elevades intensitats de trànsit a la carretera, amb una mitjana de 13.565 vehicles/dia, i la configuració de la cruïlla, la semaforització es considera una solució idònia per resoldre la problemàtica existent. Per aquest motiu es fa una adaptació de l’itinerari de vianants fins al polígon, implementant un pas de vianants al carrer Bosc de la Riera i construir els guals per als vianants per fer accessible l’itinerari.

Així mateix, s’actua a la cruïlla de manera que es mantingui la fase principal de semàfor en verd a la carretera i, a través d’una espira detectora de vehicles, s’obrirà la fase de verd al carrer Bosc de la Riera. Els vianants creuaran el pas de vianants activant el polsador que s’instal·larà en el semàfor.

Edicions locals