La Roca incopora 7 nous agents de policia

Quatre seran treballadors de suport a la campanya de Nadal, i tres formaran part de la plantilla fixa

Societat

| Aj. Martorelles

Roca del Vallès, la

L’Ajuntament de la Roca del Vallès avança amb el projecte d’ampliació i consolidació de la plantilla de la Policia Local. En els darrers dies i durant les properes setmanes s’aniran incorporant fins a 7 nous agents de policia, 4 amb caràcter temporal i 3 amb caràcter indefinit.

En primer lloc, la Policia Local comptarà amb 3 agents de carrera, amb plaça definitiva. Durant el primer semestre de 2021, realitzaran el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de la Generalitat (1.000 hores lectives), i després ja es dedicaran a jornada completa a la Roca del Vallès.

En segon lloc, ja s’han incorporat a la plantilla 4 nous agents, amb caràcter temporal. La seva principal missió serà reforçar el cos en totes les actuacions que du a terme, i en especial les tasques informatives per fer complir amb les mesures preventives de la Covid-19, per donar suport al veïnat durant la campanya de prevenció dels robatoris en habitatges, i també reforçant la seguretat dels comerços durant la campanya comercial del Nadal. Aquests agents, a més, cobriran als funcionaris de carrera mentre estiguin realitzant les hores de formació.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Daniel Valls, ha explicat que “els recursos humans són la base per a tenir una policia de qualitat, professionalitzada i amb voluntat de donar un servei de qualitat envers els nostres veïns. Aquest procés requerirà un recorregut de diversos anys, adaptant les incorporacions a les limitacions que estipula la llei de pressupostos generals de l’estat”. I ha afegit: “l’objectiu final és de disposar d’una plantilla complerta, formada i amb la dotació necessària per a donar un servei de qualitat al poble”.

Edicions locals