Urbanisme dona llum verda al POUM d'Aiguafreda

El planejament retalla les hectàrees de sòl urbanitzable, que passen de 40 a 8

Societat

Aiguafreda

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha donat conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Aiguafreda.

El nou planejament serà vigent l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) després d’una llarga tramitació, que va començar el 2010 amb una primera aprovació inicial del document.

El POUM s’adapta al model proposat pel Pla territorial metropolità de Barcelona, amb una reducció molt important del sòl urbanitzable. Així, es passa de 40 hectàrees de sòl urbanitzable delimitat a només 8 hectàrees de sòl urbanitzable no delimitat, i aposta per la renovació i compleció urbana.

A més, el nou POUM redueix les possibilitats d’edificació en els àmbits amb major risc d’inundació, reformulant, entre d’altres, l’antic Pla especial  de la ronda del Congost. També proposa noves mesures per minimitzar els riscos en gran part del teixit urbà existent, fruit dels estudis d’inundabilitat que el POUM incorpora.

Edicions locals