Llum verda definitiva a la creació d'un parc fluvial a l'entrada de Vilanova del Vallès

La Generalitat dona llum verda al trasllat de zones verdes del polígon Masferrer a l'entrada del poble

Societat

Llum verda definitiva a la creació d'un parc fluvial a l'entrada de Vilanova
Llum verda definitiva a la creació d'un parc fluvial a l'entrada de Vilanova

Vilanova del Vallès

El Departament de Territori i de Sostenibilitat ha donat llum verda definitiva a la configuració d’un parc fluvial de transició de 17.770 m2 de superfície i dues zones d’estacionament a l’entrada del poble. D'aquesta manera, Vilanova guanya un parc per posar en valor l’espai fluvial i fomentar els estils de vida saludables a tocar del poble. El municipi defineix 3,2 hectàrees de terrenys públics per a zones verdes a l’entrada nord del poble, a una banda i a l’altra del riu Mogent.

La Comissió de Territori ha aprovat amb caràcter definitiu el Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal en l’àmbit del polígon Masferrer, per al trasllat parcial de les zones verdes. Aquesta modificació determina com a nous espais públics municipals més de 38.639 metres quadrats repartits en tres grans àmbits al voltant del pont del Mogent: un a la riba nord (sota Can Safont), de 16.138 metres quadrats, i dos a la riba sud del riu (Parc Fluvial), a un costat i a l’altre de la carretera BP-5002, de Granollers al Masnou, amb 10.412 metres quadrats al costat de ponent i 12.089 al de llevant.

Tots tres àmbits es configuren al voltant de l’entrada nord del poble a partir del trasllat de part de les superfícies de zona verda del polígon industrial Masferrer. Per a l'Ajuntament, l'actuació permet configurar un gran espai verd de transició entre el sòl urbà i el sòl rústic que posa en valor la zona de contacte entre el poble i l’entorn natural del riu Mogent.

El document preveu que part de les zones verdes previstes al planejament anterior, com la situada entre el polígon i el Mogent, redueixi part de la seva superfície per esdevenir sòl industrial sense edificabilitat de l’activitat implantada. Així, mentre que al polígon es redueixen les superfícies verdes tot preservant un corredor verd entre la zona industrial i el riu, la resta de superfície per a zones verdes es concentra en dos espais accessibles a peu des del nucli urbà.

"Amb aquest gran parc de transició es millorarà l’equilibri i la salut ambiental de l’entorn del Mogent, incorporant arbrat i vegetació pròpia dels espais de ribera i tractant els talussos fluvials d’on ja s’han retirat diverses tones de residus impropis que contaminaven la llera, alterant el seu equilibri i el del medi".

La recuperació dels espais de ribera

El camí fluvial també ha assolit major continuïtat amb la construcció d’un pas sota el pont i l’eliminació d’un creuament perillós de vehicles fins fa poc a la carretera, uns treballs que han comportat l’eliminació de l’accés general de vehicles per la zona. La millora general de l’accessibilitat a l’entorn natural del Mogent es produirà amb la finalització de nous itineraris a peu i en bicicleta. Es preveu integrar els circuits per a bicicletes amb les rutes existents al municipi enllaçant els espais protegits d’alt valor del riu Mogent amb els espais d’interès natural del parc de la Serralada Litoral.

Edicions locals