Vilanova ha obert els camins al parc fluvial fins que hi comencin els treballs d'ampliació i consolidació

Al gener el Departament de Territori va donar llum verda a la configuració de l'espai de transició entre el poble i el riu amb prop de 18.000 metres quadrats

Societat

Vilanova ha obert els camins al parc fluvial fins que hi comencin els treballs d'ampliació i consolidació
Vilanova ha obert els camins al parc fluvial fins que hi comencin els treballs d'ampliació i consolidació

Vilanova del Vallès

Aquest cap de setmana s'han obert els camins al parc fluvial de Vilanova, que s'ha arranjat en una primera fase d'un llarg projecte que podrà culminar gràcies al vistiplau, a finals d'aquest gener, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha aprovat la proposta municipal de configuració d'un parc fluvial de transició entre el poble i el riu de 17.770 metres quadrats de superfície.

A banda del parc, el planejament aprovat per la Comissió de Territori el 28 de gener, defineix 3,2 hectàrees de terrenys públics per a zones verdes a l’entrada nord del poble, a una banda i a l’altra del Riu Mogent i de la carretera BV-5002. Així, la Generalitat ha donat l'aprovació definitiva al Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal en l’àmbit del Polígon Masferrer, per al trasllat parcial de les zones verdes.

Amb aquest gran parc de transició es pretén millorar l’equilibri i la salut ambiental de l’entorn del Mogent, amb la incorporació d'arbrat i vegetació pròpia dels espais de ribera, i el tractament dels talussos fluvials d’on ja s’han retirat diverses tones de residus impropis que contaminaven la llera, i alteraven el seu equilibri i el del medi.

El camí fluvial també ha assolit major continuïtat amb la construcció d’un pas sota el pont i l’eliminació d’un encreuament perillós de vehicles existent fins fa poc a la carretera, treballs iniciats ja el 2019 pel condicionament paisatgístic i la configuració de recorreguts del parc fluvial que han comportat l’eliminació de l’accés general de vehicles per la zona –objectius assolits amb la intervenció i col·laboració de diversos organismes, com el Consorci per a la Defensa del Besós o l’ACA, entre altres–.

La millora general de l’accessibilitat a l’entorn natural del Mogent, es produirà amb la finalització de la configuració de nous itineraris a peu i en bicicleta lligats a la mobilitat tova, a les rutes a peu i a la mobilitat més saludable i sostenible. Es preveu integrar els circuits per a bicicletes amb les rutes existents al municipi i enllaçar els Espais protegits d’alt valor del riu Mogent (Xarxa Natura 2000), amb els Espais d’Interès Natural del Parc de la Serralada Litoral.

Properament, el parc s’equiparà amb diferents elements per al joc i l’esport coincidint amb la consolidació i el creixement de l’arbrat a plantar.

Edicions locals