El TSJC considera 'frau de llei' l'adjudicació directa del servei d'aigua a GIACSA a través del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya

Figaró-Montmany i Montornès formen part del CONGIAC, que dilluns 31 de maig farà un acte per defensar el seu model

Societat

Figaró-Montmany, Montornès del Vallès

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha refermat en dues sentències que el sistema d’adjudicació de serveis de forma directa a l’empresa pública GIACSA a través del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) –del qual formen part els ajuntaments vallesans de Montornès i Figaró-Montmany– és un frau de llei, ja que no respecta la normativa de lliure competència i dissenya un sistema d’adjudicació directa amb vocació de mercat.

El CONGIAC és un ens públic que agrupa 25 ajuntaments per a la gestió del cicle de l'aigua a través de l’empresa pública GIACSA (formada pel propi CONGIAC, Aigües de Manresa, Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals i Aigües de Vilafranca). Així doncs, el TSJC dictamina que no és legal adjudicar un servei a GIACSA a través del CONGIAC perquè “no es pot considerar un mitjà propi de l’Ajuntament”, “no es té control” i vulnera els principis d’igualtat i de transparència.

Així ho confirma, segons ha fet públic l'empresa Sorea, el TSJC, en data 22 d’abril de 2021, en apel·lació de la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, la qual anul·la l’encàrrec d’execució d’unes obres que l’Ajuntament d’Olost va adjudicar de forma directa a GIACSA l’any 2016 per valor de 75.454,25 euros. L’Ajuntament sostenia que podia encomanar aquestes obres sense necessitat de realitzar un procés de contractació obert perquè es procedia a través consorci CONGIAC, que presta el servei d’aigua de forma directa, i que té un ens instrumental que és GIACSA a través del qual ho pot executar.
Davant d’aquesta adjudicació directa, Sorea va impugnar aquest procediment perquè considerava que s’havien vulnerat els principis de concurrència i de lliure competència.

Dues sentències del TSJC especifiquen que el procediment pel qual s’adjudiquen obres a GIACSA evita la concurrència i elimina la possibilitat que companyies especialistes en la gestió del cicle integral de l’aigua puguin presentar una proposta en un context de lliure competència, del qual es beneficiarà sempre el servei i, per tant, la ciutadania. Es destaca el text següent de la sentència: “una eventual adopció d’un mitjà de gestió directa no autoritzat per les normes de contractació pública, sí que podria suposar un falsejament o fractura de la lliure competència i, precisament, aquest és l’objecte de la controvèrsia de fons plantejada en aquest procés”.

A més, l’atorgament directe d’aquestes obres a GIACSA, tal com manifesta la sentència, no l’executa directament aquesta societat, sinó que actua com a “intermediària” i l’encomana a una altra empresa “promovent un procediment negociat sense publicitat”.

El Tribunal constata que l’adjudicació de serveis de forma directa a l’empresa pública GIACSA és improcedent perquè “és una societat mercantil pública subjecta a dret privat” i “no es pot considerar un mitjà propi de l’Ajuntament”. A GIACSA, els ajuntaments no participen en el seu accionariat ni tampoc tenen control com el que poden fer sobre els seus propis serveis interns. “El control de la societat el tenen els ajuntaments que tenen empreses municipals d’aigua”. A més, GIACSA no disposa de mitjans per prestar el servei, sinó que subcontracta sistemàticament gran part dels serveis a les empreses municipals dels Ajuntaments més grans i la resta els licita. Per tant, actua “d’intermediària” i incorre en un “frau de llei” perquè, a més, obté un benefici per la prestació del servei, fet que és incompatible amb la condició de mitjà propi.

Aquesta nova rebregada judicial qüestiona la gestió directa del servei d'aigua dels municipis que s’han adherit al consorci CONGIAC, com Figaró-Montmany i Montornès del Vallès, entre d’altres, perquè “podria suposar un falsejament o fractura de la lliure competència”.

EL CONSORCI DEFENSA EL SEU MODEL

Aquest dilluns 31 de maig el CONGIAC té previst de realitzar a Terrassa un acte a través de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP) per refermar el seu model d'adjudicació directa per obres i serveis. Un model, recorda Agbar, que ha estat qüestionat per la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras y Equipamientos y Servicios Públicos que l'ha denunciat davant de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). L'associació empresarial considera que aquesta pràctica suposa una vulneració ja que "els ajuntaments deleguen la seva competència en la gestió de l'aigua en favor del Consorci" que és qui "decideix la millora forma de gestió i qui passa a exercir el control operatiu, tarifari i regulatori del servei".

Edicions locals