Reservar el Tenes per a la fauna i la flora o permetre-hi la convivència humana, les propostes més votades

Amb més d'un 40% de vots cadascuna, el consistori considera que són dues propostes complementàries

Societat

Realitzant una de les activitats que s'han dut a terme des del mes de juny
Realitzant una de les activitats que s'han dut a terme des del mes de juny | Silvia Ferran / Aj. Parets

Parets del Vallès

La ciutadania de Parets ha apostat per recuperar i preservar el riu Tenes i el seu entorn com un paratge natural que protegeixi la flora i la fauna i que alhora esdevingui un espai de trobada, de lleure i de passeig respectuós amb el medi.

Els paretans i paretanes han definit el futur de l’espai fluvial en el procés participatiu Viu el riu Tenes, que ha recollit més de 4.600 aportacions entre el 5 de juny i el 2 de juliol.

El procés s’ha dividit en dues fases: una de difusió d’informació i recull dels hàbits, de les necessitats i de les opinions de la ciutadania i una altra de votació de les propostes.

En la primera fase es va donar a conèixer tant el procés participatiu com els aspectes tècnics de l’actuació sobre l’entorn. Per oferir les eines necessàries a la ciutadania per dissenyar un projecte viable i decidir propostes es van organitzar activitats per difondre les característiques de l’espai fluvial i les possibles accions a fer-hi, tenint en compte el seu impacte ambiental, econòmic i social.

Per identificar els hàbits, les necessitats i les opinions del veïnat es van distribuir qüestionaris de forma presencial, a través d’enquestadors a peu de carrer, i en línia, en els canals de comunicació municipals. Paral·lelament, també es van entrevistar persones vinculades a la Taula de Medi Ambient i Canvi Climàtic i a representants dels grups polítics municipals.

D’aquesta primera fase el consistori extreu que hi ha una demanda creixent d’espais per a passejar i tenir contacte amb la natura i la majoria de ciutadans creu que cal integrar més zones verdes al municipi per millorar la qualitat de vida.

Entre les línies d'actuació marcades com a prioritàries hi ha la connexió de Gallecs i l’entorn fluvial i la preservació i regeneració de la llera. "En el riu i el seu entorn hi ha reticència a desenvolupar-hi actuacions molt cares o intervencionistes, però les actuacions senzilles, sensibles i que permetin un ús respectuós de l’entorn generen un alt grau de consens", apunten des del consistori, i alhora afegeixen que "el riu es percep com a un espai abandonat i es dona preferència a la preservació de la flora i la fauna de la zona i a limitar l’accés de persones i mascotes estrictament al passeig Fluvial".

D'altra banda, al llarg del procés també han rebut opinions recurrents per delimitar els espais de l’entorn del riu amb arbrat i d'altres que reclamen un augment de les accions d’educació i conscienciació ambiental de la zona per fomentar accions i hàbits sostenibles i prevenir accions incíviques, especialment l’abocament de residus.

Les dues propostes guanyadores, complementàries

La segona fase del procés participatiu ha consistit en la votació de tres propostes. En total, s’han comptabilitzat 667 vots vàlids i el vot de la ciutadania s’ha dividit en dues propostes majoritàries: el 47,87% dels votants (319 vots) prefereix que el Tenes sigui un paratge natural reservat als animals i a la vegetació, i que l’accessibilitat per a la ciutadania i les mascotes estigui limitada al passeig Fluvial; i el 43,33% (289 vots) opta per permetre la convivència de la fauna i la flora i de les persones i incidir en restaurar i preservar la biodiversitat, i connectar el marge dret del riu amb l’Eixample, el Barri Antic i la zona esportiva, fent que la riba dreta i el Parc Fluvial siguin la zona d’accés de persones i mascotes. En canvi, només el 8,09% dels votants (54 vots) desitja un parc urbà i urbanitzat a la vora del riu amb la construcció d’estructures per a usos diversos. El 0,75% restant correspon a 5 vots en blanc.

La regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Rosa Martí, explica que les dues propostes votades per la majoria són complementàries i coincideixen amb les prioritats i les necessitats majoritàries de la ciutadania exposades a les enquestes de la primera fase. En aquest sentit, la regidora apunta que “l’actuació que caldrà fer al riu ha de ser molt respectuosa i ha de permetre a la ciutadania poder-ne gaudir, pensem que aquest és l’esperit global del resultat del procés de participació”. Pel que fa a la primera fase, la regidora en fa la valoració següent: “De l’enquesta en destaca el fet que molta gent considera que l’entorn del riu és un lloc on passejar, que valora el potencial ecològic i paisatgístic de Gallecs i de l’espai fluvial, i que les tres paraules amb què es descriu l’entorn del riu actualment són ‘abandonat’, ‘desagradable’ i ‘poc accessible’, la qual cosa ens mana a una actuació prioritària i amb el mínim impacte”.

Aviat, l’Ajuntament donarà a conèixer el calendari d’execució de les diferents fases del projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social de l’espai fluvial d’acord amb els resultats del procés de participació ciutadana. L’Estudi Martí Franch (EMF), guanyador del concurs públic, desenvoluparà el projecte.

Edicions locals