Deu empreses dels polígons Jordi Camp i Congost comparteixen un gestor ambiental i de residus

La deixalleria industrial dels polígons Jordi Camp i Congost, activa des de finals de 2019, ha gestionat 13 tones de residus aquest 2021

Economia

La deixalleria industrial dels polígons Jordi Camp i Congost ha recollit enguany 13 tones de residus
La deixalleria industrial dels polígons Jordi Camp i Congost ha recollit enguany 13 tones de residus

Deu empreses dels polígons Jordi Camp i Congost de Granollers comparteixen un gestor ambiental i de residus, una figura que impulsa l'Ajuntament i de la qual es beneficien 10 empreses dels dos polígons. Es tracta d'un assessorament integral i una anàlisi de la gestió dels residus a disposició de les empreses d'aquests polígons industrials per promoure la reducció i valorització de residus industrials, així com la transició cap a una economia més circular.

Aquest projecte parteix del servei de deixalleria industrial que a finals de 2019 van posar en marxa l'Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost (AEP Camp Congost) i l'Ajuntament de Granollers per millorar la gestió de residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta. Aquest servei responia a una demanda específica de petites empreses dels polígons de la ciutat, que manifestaven la dificultat i l'elevat cost de gestionar petits volums de residus no perillosos.

Davant d'això, es va habilitar com a prova pilot una deixalleria industrial al polígon Jordi Camp per oferir a les empreses la possibilitat d'estalviar costos de transport, optimitzar la gestió dels residus industrials i donar opcions de proximitat en la gestió, aportant el component d'agregació de la demanda de diversos industrials. Un cop acabada la prova pilot, a mitjans del 2020, l'AEP Camp Congost va assumir la gestió de la deixalleria industrial i ara l'ofereix als socis com a part dels seus projectes. L'associació es va donar d'alta com a agent dins de l'Agència Catalana de Residus i coordina la recollida quinzenal dels residus a partir de la contractació directa del servei de transport, de manera que es generen economies d'escala. 

Així, de gener a setembre de 2021 s'han gestionat 13 tones de residus: 2.920 kg de fusta; 6.165 kg de metall; 268 kg de cartró no recuperable; 1.955 kg de cartró recuperable; 916 kg de plàstic no recuperable; i 890 kg de plàstic recuperable. Destaca el fet que bona part dels residus recuperables prèviament no se segregaven i acabaven en un contenidor de genèric de residu banal. Actualment, 7 empreses fan ús de la deixalleria industrial.

Noves demandes de les empreses

D'altra banda, els impulsors del projecte estan estudiant una possible recollida d'orgànica mancomunada a les empreses dels dos polígons, una demanda de bona part de les 10 empreses participants en el gestor ambiental i de residus compartit, al qual poden accedir aquest any de manera gratuïta.

Edicions locals