La Generalitat recupera el Turó de l'Home després de 83 anys

L'Estat traspassa el cim i l'observatori meteorològic reclamat des de fa dècades

Societat

Observatori del Turó de l'Home
Observatori del Turó de l'Home | Família Gil - Oliveras

Fogars de Montclús

L'Estat ha cedit, finalment, els terrenys i l'observatori meteorològic del Turó de l'Home a la Generalitat, després de dècades reclamacions. Així, el Servei Meteorològic de Catalunya recupera un símbol emblemàtic de la seva història, que va construir els anys 30 al Montseny en el marc d'una iniciativa científica mundial –el segon Any Polar Internacional– que tenia per objectiu ampliar els coneixements del magnetisme a les regions polars.

L’instrumental de l’observatori era l’habitual d’una estació meteorològica ben equipada: termòmetre i higròmetre inscriptors dins l’abric meteorològic, pluviòmetre i heliògraf, per la mesura de les hores de sol. Pel vent, s’utilitzà un anemòmetre Richard, protegit dins una gàbia, com el que hi havia instal·lat al cim de Sant Jeroni, però també es va instal·lar un anemòmetre Robinson suplementari, per no perdre mesures en cas que el primer deixés de funcionar. Mentre va durar l’Any Polar Internacional, a l’observador se li va encarregar anotar els registres cada dues hores.

L’estació de muntanya del Turó de l’Home es va projectar amb la idea que, amb el curs dels anys, esdevingués un observatori de muntanya de referència al sud-oest d’Europa, ja que l’estació en altura més meridional fins aleshores era la del Pic del Migdia de Bigorra a la banda francesa dels Pirineus.

El projecte del turó de l’Home va ser finançat directament per la Generalitat de Catalunya, que el va considerar de gran rellevància. Va començar les observacions el 19 de novembre de 1932 i es va mantenir en funcionament fins a l’any 2004. 

El 26 de gener de 1939 les tropes franquistes van destruir les instal·lacions de l’SMC i van requisar els arxius amb tots els registres acumulats durant 17 anys d’observacions, els milers de clixés de núvols i les dades de l’observatori del Turó de l’Home. Després de la desaparició del Servei Meteorològic de Catalunya, totes les competències en aquesta matèria les va assumir el Servicio Nacional de Meteorología.

Recuperació del Servei Meteorològic de Catalunya

El 14 de novembre de 2001 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei de Meteorologia, per la qual va ser creat el Servei Meteorològic de Catalunya com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Medi Ambient. La finalitat d’aquesta Llei era donar resposta a les necessitats d’informació meteorològica i climàtica, com a element bàsic per al suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia en l’àmbit de la Generalitat.

Malgrat la recuperació del Servei Meteorològic de Catalunya, el Turó de l’Home va seguir sent propietat del govern espanyol.

Edicions locals