Les mostres al Besòs indiquen una 'alteració puntual i local' de la qualitat de l'aigua per l'incendi a Montornès

Les analítiques efectuades per l'ACA constaten que l'incident és menor al produït amb el foc de Ditecsa, el 2019

Societat

Les mostres al Besòs indiquen una 'alteració puntual i local' de la qualitat de l'aigua, segons l'ACA
Les mostres al Besòs indiquen una 'alteració puntual i local' de la qualitat de l'aigua, segons l'ACA

Montornès del Vallès

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet públics els resultats de les analítiques preses arran de l’incendi que va afectar diverses naus del polígon de Can Parellada de Montornès del Vallès. Els primers resultats constaten que l’incident és menor al que es va produir el desembre de 2019.

L'ACA va realitzar mostres per avaluar l’afectació qualitativa a la conca del riu Besòs, arran de l’arribada al medi d’una part de les aigües resultants de l’extinció de l’incendi. Els primers resultats constaten, segons l'ACA, que l’incident és menor al que es va produir el desembre de 2019, tant en la concentració com en la quantitat de compostos contaminants detectats al medi.

Les analítiques preses el dissabte 19 de març, quan encara s’estaven finalitzant les tasques d’extinció de l’incendi, "mostren concentracions elevades d’alguns compostos volàtils (dissolvents orgànics), en concentracions molt per damunt del que es pot detectar habitualment en aquest tram de riu a l’altura de Montornès", apunten. Els compostos detectats són principalment acetones, acetat de metil, i acetat de propil, però en total es detecten 25 dissolvents orgànics.

Per la seva banda, els mostrejos duts a terme el dilluns 21 de març, tres dies després de l’incident, palesen "una reducció molt important d’aquests compostos i evidencien que les concentracions ja pràcticament estaven normalitzades, tret d’alguna petita punta en trams propers a la depuradora de Montornès del Vallès".

Afectació local

L'ACA conclou, doncs, que l’afectació va ser local a la zona propera a l’incendi –tram final del Congost i inici del Besòs–, ja que en les mostres preses a l’altura de Montcada i Reixac el dissabte, les concentracions dels dissolvents orgànics eren encara superiors al que seria habitual, però en un grau molt inferior, mentre que les analítiques de dilluns en el mateix punt mostraven ja  nivells normals. A més, segons els tècnics, les pluges registrades durant el cap de setmana, que van doblar el cabal habitual del riu (dels 3 als 6 m3/s), van contribuir a una major i ràpida dilució.

Des de l’ACA s’estan impulsant diversos contractes per al mostreig de peixos, invertebrats i diatomees, per avaluar l’efecte que ha pogut tenir l’incident sobre la comunitat biològica i l’estat de la massa d’aigua. L’incident va provocar la mortaldat de diversos centenars de peixos, segons les xifres oficials.

Inversió en mesures de control

Segons informa l'ACA, en el pla de gestió del període 2022-2027 de l'ens, que està actualment a informació pública, hi ha una inversió prevista de 63 MEUR en tot l’àmbit de les conques internes en mesures com la construcció de sistemes de retenció d’aigües pluvials i l’execució d’instal·lacions per a minimitzar l’impacte en el medi de la descàrrega de sistemes unitaris a la xarxa en baixa, que s’articularan a través de subvencions destinades als ens locals.

També, entre 2022 i 2027 l’ACA destinarà 8,5 milions d’euros en el projecte de recuperació ambiental del tram final del riu Besòs, on també s’hi podran incloure temes de minimització de risc.

Paral·lelament, l’ACA està treballant amb centres de referència, clústers i les empreses del sector per a buscar solucions a la sensorització de les aigües residuals, detectant amb antelació la presència de contaminants i habilitant a les depuradores de major capacitat dipòsits per a retenir l’aigua provinent d’un episodi d’aquest tipus.

Edicions locals