Granollers té una renda bruta anual de 17.700 euros per habitant

En cinc anys, l'increment de rendes ha estat del 7,8% al Vallès Oriental

Economia

Granollers té una renda bruta anual de 17.700 euros per habitant
Granollers té una renda bruta anual de 17.700 euros per habitant

Segons les dades de la renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, la renda mitjana per habitant al Vallès Oriental va ser de 17.900 euros l'any 2019, un 4,1% més que l'any anterior. Respecte a fa 5 anys, la renda per habitant ha augmentat a la comarca un 7,8%, és a dir, 1.300 euros bruts més per habitant. El Vallès Oriental se situa lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya (18.200) i, de fet, és la segona comarca metropolitana amb un nivell de renda més baix.

L'any 2019 els salaris van representar el 60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, per sobre de la mitjana catalana (58,8%). Els ingressos derivats de rendes empresarials i professionals van ser el 21%, per sota de la mitjana catalana (21,4%); i els ingressos de les prestacions socials van ser el 18,5%, també per sota de la mitjana catalana (19,8%).

Per municipis, la renda familiar disponible bruta per habitant va ser de 17.700 euros a Granollers i 16.300 a les Franqueses, mentre que l'any anterior eren de 17.300 i 16.100 respectivament. A Granollers, per tant, l'augment va ser del 2,3% i a les Franqueses de l'1,2%.

Els municipis amb els nivells de renda més alts són Vallromanes, amb 25.300 euros per habitant –un 52% per sobre de la mitjana de Catalunya–; l'Ametlla (25.100) i Vilanova del Vallès (22.900). En canvi, els municipis amb rendes més baixes són Canovelles, amb 14.500 euros per habitant; Figaró-Montmany, amb 15.400, i la Llagosta, amb 15.700. Les Franqueses, amb 16.300 euros, i Montornès i Sant Celoni, amb 16.600, completen el grup de municipis amb la renda més baixa.

Respecte al 2018, tots els municipis van tenir evolucions positives i, de fet, els de major creixement coincideixen amb els de renda més alta: l'Ametlla, Vallromanes i Vilanova del Vallès creixen més del 10%, mentre que les Franqueses, Martorelles i Sant Antoni de Vilamajor presenten els increments més baixos, per sota del 2%.

Edicions locals