Acord entre l’Hospital de Sant Celoni i l’Escola Ginebró per formar professionals en l'àmbit sanitari

Aquest curs han començat les classes de la primera promoció del grau mitjà de Cures Auxiliars d'Intermeria

Societat

Fotografia amb representants de l'Hospital i de l'Escola
Fotografia amb representants de l'Hospital i de l'Escola

Llinars del Vallès, Sant Celoni

L’Hospital de Sant Celoni i l’Escola Ginebró han signat un conveni de col·laboració per potenciar la formació professional en l'àmbit sanitati al Baix Montseny, i aixía donar resposta a la demanda laboral en aquest sector al Vallès Oriental. Al setembre ja han començat les classes la primera promoció del grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria, que tindrà continuïtat el curs que ve amb els cicles de grau superior d’Assistent Clínic (Documentació i Administració Sanitàries) i Dietètica. Aquests cicles permeten compaginar els estudis en horari de tarda amb el món laboral, i els graus superiors donen accés directe a la universitat.

L’Hospital de Sant Celoni, participarà en la docència, que majoritàriament estarà conformada per especialistes en actiu, per tal que l’enfocament lectiu sigui molt pràctic. L’Hospital també col·laborarà en la formació d’alumnes en pràctiques i la inserció laboral dels nous professionals

"Sempre hem posat en valor la formació professional i per això des de fa 20 anys impartim cicles formatius", destaca Maria Expósito, directora de l’Escola Ginebró, ubicada a Llinars, que posava èmfasi en la importància del diàleg escola-empresa "per donar resposta a necessitats reals del territori". Per la seva banda, José Antonio Neguillo, director gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni, manifestava que “una de les finalitats fundacionals de la institució és la col·laboració a través d’acords o de concerts amb altres entitats, per a tot allò que es refereixi a la salut pública i a les activitats docents, formatives o de recerca relacionades amb la salut i l’assistència social". Neguillo també destaca Ginebró com a "un referent en formació i docència al territori". Els cicles de Sanitat complementen l’oferta actual de formació professional de l’Escola Ginebró, que ja imparteix cicles d’informàtica i esport, a més de cursos de formació ocupacional i contínua en els àmbits de l’esport, la salut i el lleure.
 
Moment de la firma del conveni per part de José Antonio Neguillo, director gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni (esquerra) i Gorka Insausti, President de l'Escola Ginebró (dreta)

 

Edicions locals