Montornès ingressa 600.000 euros de multes al BBVA per tenir pisos buits

L'ingrés correspon al 50% de la sanció que el Consistori va interposar al banc pels habitatges del voltant de l'església

Societat

Petita batalla guanyada de l'Ajuntament de Montornès a un gran tenidor de pisos, el BBVA, tot i que aquest ja ha plantat cara i va a la guerra als tribunals contra la sanció imposada –una pràctica habitual que ha fet desistir alguns ajuntaments–. De moment, pèro, Montornès ha aconseguit cobrar uns 600.000 euros per les multes que va imposar el 2020 al BBVA per tenir pisos buits al municipi. Això suposa la meitat dels 1.287.000 euros de sanció que es van imposar a l'entitat bancària, que, ha interposat un contenciós contra el Consistori per evitar pagar la resta.

Les sancions es van imposar al banc per disposar de pisos buits sense rehabilitar al municipi, en concret, per 13 pisos que van quedar buits el 2019 al voltant de l'església després que l'Ajuntament desallotgés les persones que els ocupaven.

"Des de l'Ajuntament es va decretar la inhabitabilitat d'aquests habitatges i es va requerir als bancs que es prenguessin mesures per adequar-los a les condicions d’habitabilitat que fixa la llei", explica el regidor d'Habitatge de l'Ajuntament, Jordi Delgado. Segons el responsable municipal, el Banc Sabadell va atendre el requeriment i va fer les actuacions necessàries als dos habitatges de la seva propietat al carrer Sagrera perquè tornessin a ser habitables. En canvi, el BBVA no va atendre el requeriment en el període marcat. "Es donava un període de temps perquè la propietat presentés una comunicació d'obres, que en la majoria de casos no es tractaven de grans reformes sinó d'actuacions perquè els pisos poguessin disposar de cèdula d'habitabilitat", indica Delgado. Un cop passat el termini i sense resposta del BBVA, l'Ajuntament va iniciar el procés sancionador, que, segons la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, suposa multes de fins a 99.000 euros per pis.

Aquests 600.000 euros corresponen a una part dels habitatges buits pels quals es va sancionar el BBVA, que, en canvi, ha obert un contenciós per evitar fer front a les sancions per una part dels habitatges. "Han pagat per uns i per altres no", explica Delgado, qui apunta que, tal com marca la llei, aquests diners recaptats per l'Ajuntament hauran de ser destinats a polítiques d'habitatge. En concret, avança que seran per a nou habitatge de lloguer assequible, però sense detallar el projecte.

Edicions locals