Deures escolars?

Hi ha deures escolars molt feixucs. Feixucs físicament, perquè per a la seva realització s'ha de carretejar la motxilla plena de llibres, llibretes, atles i diccionari, posem per cas; i feixucs mentalment, per la complexitat del treball o per la quantitat d'hores que s'hi ha d'invertir.

Des de l'escola ens hem de plantejar més sovint quins i quants deures demanem, si són iguals per a tothom, amb quin nivell d'exigència o per quan els demanem. Hem de reflexionar més sobre el per què d'aquests deures, quina finalitat tenen. Podem trobar una justificació en el fet que siguin útils per potenciar la responsabilitat, per crear hàbits de treball fora de l'entorn escolar, per construir o reforçar aprenentatges, per motivar la recerca i la investigació... Ara bé, el volum de temps que s'ha d'invertir en la realització de deures, ha de compensar i molt.

Hi ha alumnat autoexigent, responsable i amb un entorn familiar que li pot facilitar un marc idoni per a la realització d'aquests deures i amb suficient temps i paciència per acompanyar-los en aquesta tasca, com GPS que t'il·luminen el camí. Però també hi ha qui no té tanta sort i es troba perdut en un camí que no mena enlloc, fosc, polsós i ple de sots que converteixen el moment de fer deures en un autèntic suplici per a tota la família.

Considero que les hores escolars, aprofitant bé tots els recursos, han de ser suficients perquè els deures que es demanin fer a casa siguin clars, concrets i mínims. No pot ser que cada dia hi hagi pares i mares angoixats, perquè no saben com ensenyar la resta portant-ne, la mecànica de la divisió, mapes conceptuals, qüestions gramaticals o de física quàntica. Hi ha famílies senceres pendents de com ha anat l'avaluació del fill, perquè tots han estat estudiant sense esma durant hores. Hi ha tasques escolars que s'han de fer en el centre educatiu i amb les indicacions dels mestres.

Però sí que crec hi ha deures específics que s'han de fer a casa. Són totes aquelles obligacions que ens pertoca als pares exigir que facin els nostres fills. I també hi hauríem de reflexionar molt. Es tracta de deures que també han d'ajudar als nostres fills a créixer, aprendre, ser més autònoms... I tant poden ser exigències d'ordre dins de casa, d'higiene, d'alimentació, de col·laborar en les tasques domèstiques, com de foment dels valors, del tipus de joc, de saber conversar, resoldre conflictes, mirar la tele, gaudir amb la lectura... Aspectes que, sovint, s'obliden treballar-los des de casa i que esperem que ens resolguin des de les escoles.

Hem canviat els papers. Els pares i mares han d'implicar-se massa en els deures escolars i els mestres i les mestres entomem una sèrie de responsabilitats que podrien resoldre's perfectament a casa. Buf! Quins embolics, oi?

Edicions locals