La família mono i biparental

El concepte de família, com a forma d'organització social, es va adaptant als constants canvis de la societat. I és en aquest entorn familiar canviant on hem d'estimar, educar i deixar créixer als nostres fills, perquè acabin incorporant-se a aquesta societat. Aquest objectiu és comú a totes les famílies, sigui quina sigui la seva estructura.

La família nuclear és formada pels cònjuges i els fills. És el model de família també considerat com a tradicional encara que els seus membres es considerin la mar de moderns. Dins d'aquest model pot aparèixer, encara, l'estil patriarcal que, fins no fa pas massa, era un rol assumit per l'avi, quan convivien en una mateixa llar mes de dues generacions. Però amb el temps, l'acceptació i el reconeixement, de noves relacions, ens presenta models familiars més diversos.

Les famílies amb matrimoni homosexual, amb dos pares o dues mares i els seus fills; les parelles de fet que evolucionen a família de fet quan apareixen els fills; les parelles monoparentals o monomarentals, unitat familiar amb tan sols un progenitor o tutor; famílies on s'ajunten parelles separades de les seves antigues parelles amb fills d'ambdues parts o conjunts... Tots aquests models poden ramificar-se en branques de la família extensa on tietes, tiets, avis, avies, cosins, cunyades i un llarg etcètera poden aparèixer amb més o menys presència. I cada una d'elles s'ha d'organitzar com mes bé pot i responsabilitzar-se de la seva tasca dins la societat, que no és poca. Per això són tant importants les polítiques encaminades a potenciar aquesta forma d'organització, sigui quina sigui la seva definició, donant-los oportunitats de desenvolupar-se plenament.

No es tracta només de carnets, descomptes i preferència en les inscripcions per a famílies nombroses o monoparentals o de rendes baixes, sinó d'entendre que, estant-hi o no d'acord, en la nostra societat la família es considera un nucli molt important on es posen els fonaments dels futurs individus, i les polítiques familiars han d'anar encaminades a fomentar una conciliació real entre família i feina, crear zones de lleure i oci pensades per gaudir en família i no només consumir en família, rebaixes en alguns rebuts quan hi ha famílies monosalarials...

No sé, m'ha sortir la vena familiar. Deu ser que formo part d'una família nuclear, amb dos fills i un xic tradicional. Potser només són les ganes de disposar d'un carnet familiar per mostrar a qualsevol taulell que ho permeti. Vés a saber.

Edicions locals