El nou model industrial de Catalunya

Catalunya continua sent una de les regions industrials més importants d’Europa, amb més de 600.000 treballadors. Malgrat la crisi, que ha afectat de manera molt intensa la indústria tant en termes d’ocupació com de producció, l’estructura industrial catalana continua sent rica i diversificada, amb diferents lideratges sectorials de nivell europeu (química, farmacèutica, automòbil, agroalimentària, etc.), i un teixit de suport de serveis empresarials extens i de qualitat.
Les infraestructures són un gran actiu perquè la indústria torni al creixement: port, aeroport, vies de gran capacitat i zones logístiques són un mix únic al sud d’Europa. La indústria constitueix el principal potencial d’inversió productiva i, per tant, d’increments de productivitat.
Catalunya és emprenedora, i lidera la creació de noves empreses a Espanya. Catalunya continuen sent destinació principal a nivell europeu pel que fa a la localització d’inversions i negocis.

Reformes laborals a banda, tot sigui dit de passada necessàries si volem ser competitius respecte a les economies europees, perquè el primer objectiu és créixer per crear llocs de treball, estem en una cruïlla, però el nou model productiu que es va conformant a la indústria continua sent imprescindible.
Nova indústria que aprofita la tradició i l’experiència industrial, però que també s’internacionalitza completament, i es concentra en els trams més productius de la cadena de valor.
Necessitem tenir més dimensió empresarial per augmentar la competitivitat i més cooperació empresarial per guanyar mercats. Més serveis al voltant de la indústria i l’empresa. I posar les infraestructures al servei del desenvolupament empresarial. Estem posant ja el coneixement, la recerca i la universitat al servei de la innovació de l’empresa i la millora de la productivitat.

Un nou model productiu basat en un nou model d’Administració Pública: més simplificació, més suport, i més cooperació públic-privada. Una administració que és més propera, més especialitzada (assessorament més personalitzat I professional) i més integrada (col·laboració entre diferents nivells d’administració).
La tendència de les economies europees, també la nostra, és anar cap un model amb menys utilització dels combustibles fòssils i, per tant, més baixa en emissions. El nou model econòmic serà més sostenible, i això implica un nou model energètic que esdevindrà un nou motor econòmic, i que a l’hora implicarà la necessitat d’ajuts i/o fiscalitat positiva per fer una transició eficaç i amb sentit.
En aquest darrers anys, hem fet un pas endavant molt important en les grans infraestructures del país i de suport a la indústria. Cal continuar en aquest sentit i donar un impuls als ports i aeroports catalans, perquè aquests han d’estar al servei de l’activitat empresarial, i per tant han de rendir el màxim possible al servei de la indústria.

Per això, cal aplicar una política comercial i estratègica comuna entre els ports de Barcelona i Tarragona. Aplicar el model comercial de l’aeroport de Barcelona, que ha donat tants bons resultats en vols intercontinentals, a la resta d’aeroports catalans. Crear un espai estratègic comú per a la política comercial logística catalana on estiguin presents, els ports, aeroports, operadors viaris, ferroviaris, logístics i de sòl industrial, per garantir que Catalunya esdevingui la porta logística del Sud d’Europa. L’educació i la formació del capital humà és bàsic si volem tenir uns sectors econòmics de qualitat.
Finalment en els 30 anys de democràcia, en aquest país totes les crisis econòmiques que s’han viscut les ha gestionat un govern socialista, s’han hagut de fer sacrificis, però sempre ens anem sortit, aquesta vegada també i la societat en conjunt ha millorat. Encara que sigui complex sobretot per aquelles persones que han perdut la feina o els que encara no l’han trobada, deconfiança és la paraula ha declinar. Les decisions que s’estan adoptant no obeeixen a ganes de molestar, just al contrari, per sortir ràpids i enfortits d’aquesta situació, creada per cert per la desregularització dels mercats impulsada per les dretes.


Edicions locals