La força cultural de l'esport, manipulada

És innegable que l’esport és un configurador històric de la societat. Un simple seguiment de la prehistòria fins als nostres dies ens ho confirma. Una confirmació avalada per la mà que li allarga la cultura, tot volent-lo per company de viatge.

Dissortadament l’esport pateix, als nostres dies, tota mena de manipulacions per activa i per passiva. Precisament trobem, en les manipulacions, arguments prou convincents de la importància histórica i social que l’activitat esportiva aporta al fenòmen de la globalització. I manuipuladors de primera línea són política i economia.

Per dues raons, entre altres. Perquè facilita el joc del domini del diner i perquè és un trampoli cap el poder. I aleshores guanya terreny aquella dita de “tot s’hi val” per assolir, per exemple, guanyar un partit de futbol, pràctica que per raons sibil·lines rep el vist i plau de l’economia.

En l’organigrama actual de l’organització esportiva, la pèrdua d’uns determinats partits suposa deixar de guanyar milions d’euros o de dólars. I aquest motiu pesa molt, però molt, a l’hora de prendre certes decisions sancionadores d’actituds antideportives. Accions antideportives, que en el fons del fons, vénen provocades per motius d’economia.

Les sancions dels organismes corresponents obren la porta a tota mena d’interpretacions, interpretacions que no es produirien si els reponsables de l’ètica esportiva dels clubs fossin els primers en parar els peus als seus esportistes infractors. L’infractor s’escuda en alló de “jo rebo ordres”.

I en la pràctica és així. Estic convençut que els responsables de la mancança d’ètica esportiva són els organismes directius de tots nivells, començant pels polítics. I crec que no erro si hi afeigeixo aquella prensa esportiva que es posa descaradament al servei d’un esport o club determinat.

Es manipula obertament, en nom de la llibertat, el poder culturalitzant de l’esport, començant pels nivells superiors. Converteixen l’esport en anticultura i, d’aquí, el proper salt és la degradació de la personalitat i de la identitat. Dissortadament ho estem vivint des de la irracionalitat.

És irracional quan es nega la veritat i també quan es sobredimensiona. Es compleix aquell principi que els extrems es toquen. I el resultats esdevenen pèssims. No els esportius, sinò els socioesportius. Avui dia és molt difícil ser observador neutral sense prejudicis. Però en caldrien milers d’aquesta mena d’observadors perquè seria el principi de trrobar remeis a la greu malaltia que pateix l’esport, capitanejat pel futbol.

Podria ser que el primer remei ja ens l’aconsella l’actual crisi, toscant l’esquena dels manipuladors. No cal citar noms, són prou coneguts. Però malgrat tot, crec que la força cultural de l’esport és més efectiva i poderosa que la dels manipuladors. Catalunya en sap molt de la cultura de l’esport.

Edicions locals