La poesia defensa la meva llibertat

Viure la poesia palesa la força de la pròpia creativitat. La naturalesa en el desenvolupament del programa del seu procés de progrés constant no va consumar-se amb el naixement de la humanitat perquè el límit el marca la transcendència i aquesta transcendència és objectiu de la integritat humana que no és només matèria (cos) sinó també esperit (intel·ligència i passió).

I és precisament l’element integrador “passió” qui denuncia la creativitat en l’ADN de la humanitat. La intel·ligència no contradiu la passió, tot el contrari, investiga els camins per fer-la realitat dintre de la veritat humana. La relació intel·ligència-passió és el gran joc de la humanitat que té en la transcendència el seu objectiu. Aquest joc necessita un aliat per poder ser efectiu en el seu treball, la llibertat.

Un ésser humà sense llibertat perd la seva identitat perquè perd la seva capacitat creativa, que es defineix en una paraula: poesia, l’acció de crear. El més d’abril, a casa nostra, l’esclat de la primavera, esdevé gran conscienciador de la capacitat de configuració social que pot desenvolupar la poesia en la seva doble vessant de ser i fer. Ser poesia i escriure poemes, els fruits de l’arbre poètic. És obvi que no tothom gaudeix de la capacitat d’escriure un poema però aquest fet no contradiu la realitat de viure poèticament.

El poeta escriptor esdevé el desvetllador de les vivències poètiques. La relació poeta escriptor – poeta lector denuncia la possibilitat d’aquella convivència en pau que es descobreix en el cor de les persones. I, a la vegada, posa al descobert els entrebancs, que una part de la humanitat massa egoista, col·loca en els camins de la vida negant el dret a la llibertat. I aquesta negació és l’actual responsable dels desequilibris socials perquè ofeguen el desig de felicitat que tota persona sent i dissortadament no tothom aconsegueix.

És esfereïdor comprovar com la negació del drets de les persones repercuteix en la negació de la llibertat dels pobles i com a conseqüència la incultura, malgrat les aparences, es fa present. És el mateix efecte que es produeix en el món econòmic en la relació entre rics i pobres. Però amb un efecte més negatiu, que la incultura popular quan més desenvolupada, més empobreix la cultura. El desig , que és leitmotiv poètic, quan la gran majoria de la humanitat no el pot assolir, es converteix en pobresa integral. I la pobresa integral només té un àngel alliberador: la llibertat. El més d’abril amb la festa del llibre i de la rosa és missatger de llibertat i la llibertat, porta oberta a la creativitat i la creativitat, factor poètic de convivència universal. La poesia ens fa lliures.

Edicions locals